Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Setkání uživatelů řídicích systémů Honeywell

Ve dnech 25. a 26. října minulého roku se v Litomyšli konalo setkání uživatelů řídicích systémů Honeywell. Tradičně se na litomyšlském zámku účastníci seznámili s technickými novinkami i aktualitami v oblasti servisních služeb a servisu. 

Distribuovaný řídicí systém Experion PKS

K hlavním novinkám v sortimentu firmy Honeywell určeným pro automatizaci procesní výroby patří nová verze systému Experion PKS R500. Experion® Process Knowledge System (PKS) zahrnuje automatizační platformu a softwarové aplikace do jednotného systému, který je k dispozici pracovníkům na provozní a podnikové úrovni řízení i pracovníkům údržby a servisu. Experion PKS integruje dříve oddělená data a informace z různých částí podniku a spolu se zkušenostmi a znalostmi jednotlivých pracovníků je využívá k efektivnímu řízení technologických i podnikových procesů.

Nová verze Experion PKS R500 dále rozšiřuje možnosti využití souboru metod LEAP™ pro realizaci projektů. Základem LEAP je využití virtualizace, volně konfigurovatelných I/O kanálů a cloudových služeb. Využití metod LEAP pomáhá odstranit zbytečnou inženýrskou práci – již se nestává, že by se musela stejná práce dělat dvakrát nebo se zbytečně předělávat. Pomáhá to také překonat tradiční omezení projektů dané jejich sekvenčním charakterem a tím výrazně zkrátit dobu realizace.

LEAP vychází z oddělení fyzické konstrukce a funkčního návrhu zařízení. To umožňuje lépe využít standardizaci pro opakované úkoly a dovoluje na projektu pracovat technikům kdekoliv na světě. K hlavním přínosům využití metody LEAP patří snížení rizika nedodržení termínů, lepší odhad nákladů na inženýrskou práci, efektivnější využití investičních nákladů a zkrácení doby potřebné pro zahájení výroby. 

Programovatelné automaty ControlEdge PLC

Další novinkou v nabídce firmy Honeywell jsou ControlEdge™ PLC (obr. 1) – programovatelné automaty nové generace, umožňující zabezpečenou komunikaci a těsnou integraci se zařízeními různých dodavatelů, efektivní provoz a zjednodušení údržby využitím rozšířené reality. Komunikaci zabezpečují vestavěné funkce pro zajištění kybernetické bezpečnosti. Integrace se zařízeními třetích stran je možná díky využití standardizovaného protokolu OPC UA. Je také třeba zmínit, že ControlEdge PLC je první programovatelný automat od firmy Honeywell, který využívá volně programovatelné univerzální I/O. Díky tomu lze vstupy a výstupy přiřazovat jednotlivým kanálům i na dálku a případné změny těsně před dokončením projektu nebo i za provozu jsou mnohem snazší než u starší způsobů zapojení I/O. Ačkoliv Control Edge PLC je možné použít v kombinaci s mnoha různými DCS nebo systémy SCADA, jeho přednosti zvláště vyniknou v kombinaci s Experion PKS, kde je možné plně využít metody LEAP.

Programovatelné automaty ControlEdge PLC jsou určeny pro úlohy diskrétního řízení v procesním průmyslu. Ty se vyskytují např. při balení hotových výrobků, manipulaci se vstupními surovinami, popílkem, při čištění odpadních vod apod.

ControlEdge PLC s komunikací OPC UA představují krok na cestě k digitalizaci procesní výroby a umožňují uživatelům lépe využívat získaná data z výrobních procesů k pokročilým analýzám, jejichž cílem je zvyšovat efektivitu, bezpečnost a spolehlivost výrobních procesů. 

Softwarová sada nástrojů Uniformance Suite

Uniformance® Suite je analytická platforma společnosti Honeywell navržená pro IIoT, která umožňuje data získaná ve výrobě transformovat na užitečné informace. Jejím úkolem je:

  • sbírat data všech typů a ukládat je pro pozdější zpracování a analýzy,
  • předpovídat a detekovat události na základě rámcových vzorů a korelací,
  • provázat technologické a podnikové metriky (KPI),
  • umožnit sběr dat z mobilních terminálů a přenos dat do cloudu v sítích IIoT, dělat analýzy technologických i podnikových procesů.

Jako součást rozšířené sady Uniformance Suite nabízí Honeywell Uniformance Insight – nástroj, který dovoluje uživatelům vizualizovat provozní proměnné a události z jakéhokoliv webového prohlížeče (obr. 2). Jde o nástroj tvořený jako tenký klient, do uživatelského zařízení tedy není třeba nic stahovat ani instalovat. Vestavěné základní analytické funkce pomáhají uživatelům najít příčiny problémů a závad. Uniformance Insight umožňuje v jednom prohlížení zobrazovat aktuální a historická data, KPI, databázi provozních prostředků a zařízení. Zvyšuje tak produktivitu práce operátorů a napomáhá zkrátit dobu vyhledání potřebných informací až o polovinu. Uživatelé se k Uniformance Insight mohou přihlásit z jakéhokoliv webového prohlížeče, na počítači, tabletu nebo chytrém telefonu. Proto lze do řešení problémů zapojit širší tým pracovníků, aniž by bylo nutné na jejich počítače instalovat jakýkoliv speciál­ní software.

Analytické funkce obsažené v Uniformance Suite jsou mnohem bohatší než u tradičních softwarových systémů tohoto typu. V sadě Uniformance Suite jsou obsaženy jak osvědčené produkty, tak nová řešení pro specifické úlohy procesního průmyslu:

  • Uniformance PHD​: v reálném čase sbírá a ukládá data o průběhu výroby a událostech v technologických procesech,
  • Uniformance Asset Sentinel: prostřednictvím pokročilé diagnostiky zařízení detekuje a předvídá rizika a možnosti,
  • Uniformance KPI: propojuje řízení technologických procesů se systémem podnikového řízení a pomáhá přijímat správná rozhodnutí na podnikové úrovni,
  • Uniformance Insight: vizualizuje informace o probíhajících procesech a událostech v jednotlivých zařízeních a obsahuje výkonné analytické funkce. 

Kybernetická bezpečnost

Druhý den konference byl věnován monitorování výroby, distribuce a spotřeby energie v průmyslovém podniku a technikám zabezpečení. Zabezpečením se přitom myslí jak zabezpečení dat a komunikací (tzv. kybernetická bezpečnost), tak fyzické zabezpečení kritické infrastruktury – v obou oblastech je firma Honeywell činná.

V oblasti kybernetické bezpečnosti mě nejvíce zaujal nástroj Secure Media Exchange (SMX, obr. 3), který jednoduše a účinně zabezpečuje řídicí systém před škodlivým softwarem přenášeným na paměťových jednotkách USB. USB paměti často používají zaměstnanci i externí servisní pracovníci k přenášení dat a aktualizaci softwaru v zařízení. Podle studie uskutečněné nezávislou agenturou v roce 2016 je to druhý nejčastější vektor útoku proti průmyslovým řídicím systémům. Malware z USB již např. odstavil elektrárnu, způsobil nefunkčnost řídicího systému turbíny nebo vypustil nevyčištěné odpadní vody přímo do řeky.

Průmyslové podniky však mají stovky nebo tisíce vlastních zaměstnanců a množství externistů, kteří USB paměti používají. Bylo tedy třeba najít řešení, které by jim umožnilo efektivně pracovat a přitom zajistilo bezpečnost průmyslového provozu.

Mnohé podniky situaci řeší tím, že tyto paměťové jednotky zakazují používat. Jenže to pracovníky velmi omezuje a snižuje efektivitu práce. Jiné podniky se spoléhají na běžné antivirové programy. Ale ty je obtížné udržovat aktuální a v průmyslových systémech poskytují jen omezenou ochranu.

Systém SMX funguje tak, že paměťovou jednotku je nejprve třeba přihlásit a verifikovat zasunutím do konektoru USB v komunikační bráně SMX Intelligence Gateway. Zde je obsah USB analyzován výkonnými nástroji, včetně analytické cloudové služby Advanced Threat Intelligence Exchange (ATIX) od firmy Honeywell. Na všechna zařízení s konektorem USB a operačním systémem Windows je třeba nainstalovat SMX Client Software, který systému nedovolí přístup na paměťové jednotky, jež nejsou verifikovány. Systém SMX navíc zaznamenává údaje o připojení zařízení USB a přístupu k souborům na nich uloženým a tím umožňuje audit jejich použití.

V chráněných počítačích je tedy možné používat jen schválená USB zařízení. Tato USB zařízení ale již nejsou dále použitelná mimo chráněné počítače. Aby byla data čitelná i jinde, je třeba paměťovou jednotku opět zasunout do SMX Intelligence Gateway a odhlásit ji. 

Systémy zajištění fyzické bezpečnosti

Do nabídky společnost Honeywell patří i systémy pro řízení přístupu a ochranu průmyslových areálů. Honeywell nabízí systémy videodohledu, systémy pro detekci narušitele založené na laserových nebo radarových snímačích, přístupové systémy využívající identifikační karty nebo biometrické údaje a integrované systémy fyzického zabezpečení určené speciálně pro průmyslové areály, sklady, obchodní centra, parkoviště atd. 

Petr Bartošík

Obr. 1. Programovatelné automaty Control­Edge PLC umožňují využívat data z výroby v cloudu

Obr. 2. Uniformance Insight je vizualizační nástroj pro všechny webové prohlížeče, včetně těch v mobilních zařízeních

Obr. 3. SMX – Secure Media Exchange – zabraňuje přenosu malwaru prostřednictvím paměťových jednotek USB