Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Setkání uživatelů řídicích systémů Honeywell 2009

Šestnácté výroční setkání uživatelů řídicích systémů značky Honeywell se uskutečnilo v Litomyšli ve dnech 2. a 3. prosince 2009. Pro jeho 56 účastníků připravila firma Honeywell, spol. s r. o., deset přednášek a souběžnou výstavku produktů. Po úvodní informaci o firmě (novinky za poslední rok, aktuální organizační struktura, současné projekty) následovaly přednáška Energy Management System, komplexně přibližující problematiku sledování spotřeby energií ve výrobě, a přednáška Výsledky APC projektů, v níž byly přestaveny projekty tzv. pokročilého řízení realizované ve společnostech Spolana VCM, Paramo, Synthos, Sasol a TOT. Poté Jean-Marie Alliet z afilace Honeywell Europe obšírně poreferoval o současné unifikované nabídce a aktuálních novinkách i obecně o plánech společnosti Honeywell v oblasti řídicích systémů.
 
Druhý den setkání byly podány aktuální informace o práci servisního oddělení firmy, o nabízených službách, o možnostech při přechodu ze systémů TDC/TPS/PlantScape na současný jednotící řídicí systém Experion PKS R311 (EPKS). Dále byl připomenut osvědčený stavebnicový hybridní řídicí systém HC900 s významnými novinkami a představen nový systém Master Logic PLC (ML PLC) pro úlohy menšího rozsahu, uvedený na trh v Evropě v roce 2009 (technické parametry, dostupnost, pozice přístroje v hierarchii komponent systému EPKS). Po shrnutí zkušeností uživatele s používáním mobilní bezdrátové operátorské stanice pro systém Honeywell TPS v provozu chemické úpravny vody následoval přehled současné nabídky provozních přístrojů a řídicí techniky Honeywell (převodníky tlaku a teploty, bezdrátová zařízení, regulátory, přístroje pro sběr dat, analytická technika, detektory koroze, průtokoměry). Závěrečná přednáška setkání Alarm Management přinesla úvod do problematiky správy výstražných hlášení a informace o nástrojích k eliminaci nadbytečných výstrah a o typickém projektu tohoto druhu.

(sk)