Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Setkání uživatelů řídicích systémů Honeywell 2008

Jubilejní, patnácté výroční setkání uživatelů řídicích systémů značky Honeywell se uskutečnilo tradičně v Litomyšli ve dnech 12. a 13. listopadu 2008. Pro asi 80 účastníků setkání připravili pracovníci společnosti Honeywell, spol. s r. o., jedenáct přednášek a souběžnou výstavku produktů. Po úvodní informaci o společnosti (novinky za poslední rok, aktuální organizační struktura, současné projekty) následovala přednáška o jejích servisních službách s aktuálními informacemi o práci servisního oddělení, přehledem služeb a možností modernizace programového vybavení a o praxi při přechodu na současný řídicí systém Experion® PKS R310, integrující dřívější systémy TDC, TPS a PlantScape. Na šíři a kvalitu servisních služeb jako svůj odlišující znak klade společnost trvale velký důraz.
 
Dále byly připomenuty základní vlastnosti stavebnicového hybridního řídicího systému HC900, levného řešení pro malé a střední úlohy, a představeny nové prvky významně rozšiřující možnosti jeho využití. O současné nabídce a plánech společnosti Honeywell v oblasti systémů pro řízení spojitých technologických procesů obsáhle referoval Jean-Marie Alliet z afilace Honeywell Europe.
 
Druhý den setkání bylo v celkem šesti přednáškách pojednáno o současné nabídce provozních přístrojů a řídicí techniky Honeywell (převodníky tlaku a teploty, bezdrátová zařízení, regulátory, přístroje pro sběr dat, analytická technika, detektory koroze, průtokoměry) na příkladech vybraných realizovaných instalací, o stavu projektů realizace tzv. pokročilého řízení jak v zahraničí v regionu střední a východní Evropy, tak v energetice v ČR, o možnostech úspor energie v rafineriích, o novém vývojové prostředí Uniformance Process Studio a o nových produktech pro papírenský průmysl. Setkání uzavřela zajímavá přednáška o aktuálních doporučeních organizace ASM Consortium (Abnormal Situation Management) pro tvorbu efektivních operátorských zobrazení.
(sk)