Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Setkání uživatelů řídicí techniky Honeywell 2011

Již osmnácté setkání uživatelů řídicích systémů a techniky značky Honeywell se uskutečnilo v Litomyšli ve dnech 8. až 9. listopadu 2011. Vedle týmu pořádající společnosti Honeywell, spol. s r. o., se setkání zúčastnilo 62 zástupců uživatelských
firem. Na programu bylo devět odborných přednášek a souběžná stolní výstavka produktů.
 
Po úvodní informaci o společnosti (novinky za poslední rok, aktuální organizační struktura, současné projekty) následovala přednáška Servisní služby Honeywell o práci servisního oddělení, nabízených službách a možnostech migrace ze systémů
TDC/TPS/PlantScape na současný řídicí systém Experion PKS. V přednášce Turbínový kontrolér byly uvedeny základní vlastnosti regulátoru turbíny na bázi řídicí jednotky C300. Poté Jean-Marie Alliet z afilace Honeywell Europe v přednášce Technology Update shrnul současný stav a informoval o výhledech rozvoje řídicích systémů Honeywell. Odborný program prvního dne uzavřela přednáška Pokročilé řízení kogeneračního zdroje tepla při poskytování podpůrných služeb o provozních zkušenostech se systémem pokročilého řízení při kogenerační výrobě tepla a elektřiny v Teplárně Otrokovice.
 
Druhý den setkání přinesl v přednášce Přehled zařízení divize Honeywell Field Solutions přehled novinek v oblasti provozní
přístrojové a řídicí techniky (převodníky tlaku a teploty, bezdrátová zařízení, regulátory, záznamníky dat, analytická technika, průtokoměry, hladinoměry atd.). Přednáška Uniformance PHD R300 poskytla přehled vlastností a nových funkcí tohoto produktu a přednášky Přehled projektů pokročilého řízení byly vedle přehledu také zkušenosti z realizace projektů. Závěrem byly v přednášce Advanced solutions – produkty Matrikon představeny mj. tři významné softwarové nástroje od firmy Matrikon, nejnovější akvizice společnosti Honeywell, a to Alarm Management (sledování alarmů), Control Performance Monitor (kvalita naladění regulátorů) a Operations Logbook (deník operátora).
 
Účastníci byli s odbornou náplní i organizací setkání vesměs velmi spokojeni.

(sk)