Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Setkání učitelů automatizace v Ostravě

V Ostravě se 21. listopadu 2014 (v pátek) uskuteční další setkání středoškolských učitelů automatizace, mechatroniky a souvisejících předmětů pod názvem Kulatý stůl nad výukou automatizace. Akce je bezplatná a bude se konat od 10.00 h na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě (VŠB-TU) Ostrava. Setkání organizuje Českomoravská společnost pro automatizaci (Sekce odborných učitelů automatizace ČR při ČMSA, www.sdua.cz, www.cmsa.cz) ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava, katedrou automatizace a počítačové podpory. Mediálním partnerem je časopis Automa. Setkání navazuje na předchozí akce konané v Liberci (článek Celoživotní vzdělávání učitelů automatizace, Automa č. 3/2014, str. 70) a v Praze (článek Setkání učitelů automatizace v Betlémské, Automa č. 10/2014, str. 10).

 
Avizované setkání je určeno především učitelům z Moravskoslezského kraje a blízkých regionů. Jeho cílem je zvyšování kvality a úrovně vzdělávání mládeže v perspektivních a žádaných oborech. Na programu bude hlavně výměna zkušeností z výuky automatizace, spolupráce při tvorbě a řešení společných projektů, přípravě učebních textů a pomůcek pro výuku, rozšíření Sekce odborných učitelů automatizace při ČMSA o členy z moravskoslezského regionu, intenzivnější spolupráce středních škol a firem v regionu a jejich spolupráce s VŠB-TU Ostrava. Připravit by se měly i další aktivity zaměřené na prezentace prací studentů, zajímavé soutěže, setkání studentů s pracovníky firem a vysokých škol s možností zúčastnit se tematicky zaměřené diskuse, popř. organizování exkurzí a kurzů. Užitečné nesporně bude již samotné setkání učitelů a jejich neformální kontakty. Z diskuse jistě vzejdou další zajímavé náměty, které bude možné v budoucnosti realizovat. Žádáme zájemce o předběžné potvrzení jejich účasti na adrese: j.david@vsb.cz, kde lze získat i další informace.
[Zpráva VŠB TU Ostrava.]

(šm)