Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Setkání učitelů automatizace v Betlémské

Setkání učitelů automatizace se uskutečnilo 3. a 4. června 2014 v SPŠS Betlémská v Praze 1. Byla to druhá akce Sekce odborných učitelů automatizace ČR při ČMSA (viz článek Celoživotní vzdělávání učitelů automatizace, otištěný v časopise Automa č. 3/2014 na str. 70). Mediálním partnerem Sekce odborných učitelů automatizace ČR při ČMSA je odborný časopis Automa. Jejími partnery jsou Českomoravská společnost pro automatizaci (ČMSA, www.cmsa.cz), Technická univerzita Liberec (TUL, www.tut.cz), Teco a. s. (www.tecomat.com) a firma Ing. Luděk Kohout (www.edumat.cz). Cílem sdružení je zvýšení kvality a úrovně vzdělávání mládeže v perspektivním a žádaném oboru automatizace a mechatronika. Předsedou přípravného výboru je Ing. Miroslav Žilka, CSc. ředitel SPŠS Betlémská, který setkání vedl.

 
Úkolem setkání bylo hledat řešení naléhavého problému efektivní výuky v oboru automatizační techniky na středních odborných školách, v situaci neexistence uceleného souboru odborné literatury, učebních textů, sbírek příkladů a cenově dostupných učebních pomůcek pro různé typy a odborné zaměření škol. Je žádoucí, aby se na zpracování učebních textů podíleli přímo učitelé středních odborných škol, aby texty reflektovaly současné požadavky na úroveň a potřeby výuky podle jednotlivých oborů vzdělávání a podle tematického zaměření škol. Z jednání vyplynulo, že zbývá zhruba rok na přípravu autorského kolektivu, který by vytvořil osnovy a formy nových učebních textů vzhledem k přípravě nového programového období s nadcházejícím rozpočtovým rámcem Evropské unie.
 
Druhým diskutovaným problémem bylo nejenom znovuzavedení oboru automatizační technika do soustavy oborů vzdělávání středních škol, které poskytují střední vzdělání s maturitní zkouškou, ale i začlenění předmětů souvisejících s automatizací jako povinných předmětů v rámci jednotlivých oborů vzdělávání (strojírenství, elektrotechnika, telekomunikace, provoz a ekonomika dopravy a dalších) s přesně vymezenou dotací vyučovacích hodin a obsahem. Jednání se zúčastnila i Ing. Jitka Pohanková, náměstkyně ředitele Národního ústavu odborného vzdělávání (NUOV), která informovala o přípravě změn RVP. Přislíbila pomoc při sestavování oborové skupiny pro vznik oboru automatizační technika při NUOV.
 
Druhý den účastníci setkání absolvovali kurz Základy programování PLC podle normy IEC EN 61131-3, který se konal rovněž v učebně SPŠS Betlémská. Kurz byl bezplatný, sponzorovaný firmou Teco a. s. Lektorem kurzu byl Ing. Luboš Urban. Účastníci měli k dispozici vývojový systému Mosaic (instalovaný na svých počítačích) a kompaktní výukové soupravy (kufříky) s programovatelnými automaty Tecomat Foxtrot spolu s periferiemi vhodnými pro výuku techniky budov.

Norma IEC EN 61131-3 sjednocuje metodiku programování PLC od různých výrobců a stala se „esperantem programátorů PLC“. Popisuje syntaxi čtyř jazyků – LD (Ladder Diagram, jazyk kontaktních schémat nebo též jazyk příčkových diagramů), FBD (Function Block Diagram, jazyk blokových schémat), ST (Structured Text, jazyk strukturovaného textu) a IL (Instruction List, jazyk seznamu instrukcí nebo jazyk mnemokódů). Příklady byly voleny z oboru logických systémů, především se zaměřením na řešení úloh „inteligentní instalace“. Vývojový systém Mosaic má pro výuku mnoho výhod: „mluví česky“, důsledně respektuje normu IEC EN 61131-3, obsahuje kompletní simulátor PLC (realizuje virtuální PLC), verze Mosaic Lite je bezplatně dostupná a její aktuální verzi lze stáhnout z www.tecomat.cz. Se znalostí programování podle normy IEC EN 61131-3 je možné programovat PLC různých výrobců.
 
Ing. Miroslav Žilka, CSc.
Ing. Ladislav Šmejkal, CSc.
 
Obr. 1. Na programu druhého setkání učitelů automatizace na SPŠS Betlémská byl i celodenní kurz Základy programování PLC podle normy IEC EN 61131-3; účastníci měli k dispozici „výukové kufříky“ s PLC Tecomat Foxtrot