Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Setkání studentů a průmyslových partnerů Kontakt 2010

Setkání studentů a průmyslových partnerů se stalo již tradiční akcí, kterou pořádá katedra řídicí techniky na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Studenti-diplomanti, kteří právě odevzdali svou diplomovou práci nebo ji mají připravenou k odevzdání v blízkém termínu, prezentují na posterech a následně v posluchárně před všemi účastníky během dvou minut podstatu a výsledky svého díla. Průmysloví partneři mají možnost vidět vystupování studentů, zjistit jejich odborný profil a seznámit se s tématy, která se na katedře řídicí techniky řeší v rámci studentských projektů.
 
Kontakt 2010 se uskuteční ve čtvrtek 20. května 2010 v posluchárně K1 v budově FEL ČVUT v Praze 2, Karlovo nám. 13. Začíná v 15 hodin prezentací posterů diplomových prací a od 16 hodin pokračuje vystoupením studentů. Sponzorem finanční odměny pro tři nejlépe hodnocené diplomové práce je firma Blumenbecker Prag spol. s r. o. Tato sponzorská firma vyhodnotí katedrou nominované diplomové práce a předá finanční odměnu za tři nejlepší práce autorům – studentům, kteří obhajují své práce v červnu 2010.
 
Na oficiální prezentační část navazuje část neoficiální, kdy mohou průmysloví partneři podrobněji diskutovat se studenty o jejich prezentované práci a tím navázat neformální kontakty, které již mnohokrát vyústily v pozdější zaměstnání několika diplomantů nebo hotových inženýrů.

(ed)