Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Setkání pracovníků kateder automatizace z elektrotechnických fakult

Na začátku září se tradičně setkávají delegáti z ústavů a kateder zajišťujících na technických univerzitách v České republice a na Slovensku výuku předmětů v široce pojatém oboru automatického řízení. Tato každoroční setkání pravidelně poskytují příležitost k osobní výměně poznatků, zkušeností a aktuálních informací mezi vysokoškolskými pedagogy, jejichž odborná orientace směřuje do oborů kybernetiky, měření, automatizace a průmyslové informatiky. Díky léty ověřené a vyvážené kombinaci aspektů pedagogických, odborných a rovněž společenských se setkání stala již neodmyslitelnou součástí akademického života v dané skupině oborů.
 
Setkání pro rok 2011 s oficiálním názvem Stretnutie pracovníkov katedier kybernetiky, meracej a riadiacej techniky a automatizácie elektrotechnických fakúlt z Českej a Slovenskej republiky zorganizovala katedra technické kybernetiky Fakulty řízení a informatiky Žilinské univerzity v Žilině v hotelu Boboty v dolině Vrátna v Malé Fatře ve dnech 6. až 8. září 2011. Z celkem dvanácti odborných pracovišť registrovaných v adresáři jich na setkání bylo zastoupeno deset. Organizátoři setkání v čele s prof. Ing. Mikulášem Alexíkem, PhD., se přiklonili k trendu posledních ročníků, nepořádat odbornou část setkání jako selektivní, přísně vědeckou konferenci, ale naopak spíše jako otevřené fórum, na kterém lze volně jednat o aktuálních problémech oboru ať už z oblasti výuky, výzkumu nebo využití teoretických poznatků v praxi. V uvedeném duchu zvolili pro setkání motto „Nové trendy v kybernetike, automatizácii, meraní a priemyselnej informatike“.
 
Postihnout přínos všech interakcí, některých jen letmých a možná i pomíjivých, k nimž došlo mezi účastníky během setkání, v podstatě nelze, natož v krátké zprávě. Hmatatelný důkaz toho, že se organizátorům jejich záměr – umožnit širší pohled na obor a poskytnout příležitost k prezentaci zejména mladším kolegům – skutečně podařil, nicméně přestavuje pečlivě zpracovaný sborník jedenácti příspěvků přednesených v rámci formální odborné části setkání [Nové trendy v kybernetike, automatizácii, meraní a informatike. Fond na podporu odborného vzdelávania, Žilina, 2011, 88 stran středního formátu, ISBN 978-80-9707-4-7].
 
Příspěvky ze sborníku, pojímající široké spektrum problémů a vesměs dobře připravené i přednesené a inspirativní, stojí za to pro případné zájemce mimo kolektiv účastníků setkání alespoň vyjmenovat. Jsou to (v pořadí podle sborníku s uvedením názvu, autora a pracoviště):
 • Príliš kritický a príliš subjektívný pohľad na niektoré aktuálne otázky technického školstva; J. Miček, katedra technickej kybernetiky, FRI ŽU v Žiline, http://frtk.fri.uniza.sk,
 • Moderné simulačné nástroje pre výučbu logických systémov – kompozér dopravníkového pásu; A. Jaroš, tamtéž,
 • Anticipační chování agentů v doméně umělého života; P. Nahodil, katedra kybernetiky FEL ČVUT v Praze, http://cyber.felk.cvut.cz,
 • Robotika pro záchranáře; K. Zimmermann, M. Reinstein, tamtéž,
 • Výučba mechatroniky na elektrotechnických fakultách; Š. Kozák, ústav riadenia a priemyselnej informatiky STU Bratislava, www.urpi.elf.stuba.sk (obr. 1),
 • Centrum pre inteligentné technológie; P. Sinčák a kol., katedra kybernetiky a umelej inteligencie FEI TU v Košiciach, www.tuke.sk/kkui,
 • Využití programového prostředí Matlab pro modelování termických procesů v důlních odvalech; B. Filipová, katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství VŠB-TU Ostrava, http://dmc.vsb.cz,
 • Návrh a realizace experimentálního lékařského diagnostického systému; M. Augustýnek a kol., tamtéž,
 • Modelování a simulace turbíny flexibilního energetického systému; Z. Macháček, tamtéž,
 • Cybernetics Joins SyntheticBiology; D. Georgiev, katedra kybernetiky FAV ZČU v Plzni, www.kky.zcu.cz/cs,
 • Trendy v hodnotení bezpečnosti prenosu dát v bezpečnostne relevantných riadiacích systémoch; M. Franeková, katedra riadiacích a informačných systémov FE ŽU v Žiline, http://kris.uniza.sk.
Účastníci setkání se rozjížděli na svá pracoviště vesměs spokojeni s účelným vynaložením času. Přejeme obdobně šťastnou a účelnou volbu tématu a místa setkání a aktivní účastníky jako v roce 2011 i pořadatelům a účastníkům budoucích setkání.
 
(sk)
 
Obr. 1. Přednáší prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., předsedá vedoucí pořádající katedry doc. Ing. Juraj Miček, PhD.