Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Setkání pedagogů z kateder automatizace 2004

číslo 10/2004

Setkání pedagogů z kateder automatizace 2004

Letošní setkání pedagogů z kateder automatizace a kybernetiky elektrotechnického zaměření z technických univerzit z ČR a SR se uskutečnilo v Moravanech nad Váhom ve dnech 2. a 3. září ve formě pracovního semináře s názvem Nové trendy vo vzdelávaní v oblasti automatizácie a informatiky. Zorganizované bylo katedrou automatizovaných systémov riadenia Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) STU v Bratislavě při příležitosti dvacátého výročí jejího založení a Vedecko-pedagogickou radou odboru automatizácia FEI STU pod patronátem Slovenskej spoločnosti pre kybernetiku a informatiku pri SAV. Setkání se zúčastnilo 58 pedagogů ze 13 kateder z 11 fakult devíti technických univerzit z obou států. Celkem dvanáct vesměs zajímavých příspěvků přednesených na setkání a publikovaných na 91 stranách sborníku v převážné většině reflektovalo základní téma vyjádřené názvem semináře. K nejpoutavějším patřil referát doc. P. Jury a prof. P. Vavřína Kybernetika, automatizace a měření ve strukturovaném studiu, shrnující dosavadní zkušenosti s bakalářským studiem na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně z pohledu školy (jeho psaná verze je v redigovaném plném znění otištěna na str. 43–45 – pozn. red.). Další informace mohou zájemci získat u organizátorů setkání (tel. +421 260 291 341, e-mail: sski@sski.sk, http://www.sski.sk).

(sk)

Inzerce zpět