Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Setkání NI Academic&Research Days

Společnost National Instruments (NI) udržuje širokou spolupráci s výzkumnými pracovišti a snaží se svými výrobky obohacovat odbornou výuku studentů od základních škol až po univerzity. Díky jejím nástrojům pro měření a řízení se studenti mohou seznámit s posledními technickými novinkami v oboru a současně zvýšit produktivitu a šetřit čas. Na semináři National Instruments Academic&Research Days, který se uskutečnil 29. dubna 2010 v Praze, představili výzkumníci i pedagogové z různých pracovišť, jak techniku NI používají pro výuku a výzkum. Této příležitosti využila Univerzita Palackého v Olomouci, VUT v Brně, Univerzita Karlova v Praze a Střední průmyslová škola strojnická Plzeň. Seminář zahájil Thorsten Mayer, ředitel marketingu a prodeje pro východní Evropu. Ve svém vystoupení objasnil, jak lze produkty NI využít v experimentálním výzkumu a v akademickém vzdělávání. Semináře se zúčastnily také dva ústavy Akademie věd ČR. Proto se mohli posluchači seznámit s tím, jak se uplatní technika NI při měření teploty a hustoty plazmatu s velkým prostorovým rozlišením na tokamaku Compass v Ústavu fyziky plazmatu a jaký ovládací software vyvinuli v Ústavu jaderné fyziky AV ČR pro produkci radionuklidu 81Rb. Společnost Komerční železniční výzkum představila řízení pohybu robotického kalibračního a simulačního standu, který je používán pro údržbu kolejí. Kromě České republiky se setkání NI Academic&Research Days v dubnu a květnu uskutečnilo postupně v několika zemích střední a východní Evropy: ve Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Maďarsku, na Slovensku a v Polsku.

(ev)