Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Setkání kateder oboru automatického řízeníb

Automa 10/2001

(sk)

Setkání kateder oboru automatického řízení

Pravidelné každoroční setkání zástupců ústavů a kateder vyučujících na strojních, technologických a mezioborových fakultách technických univerzit v České republice a Slovenské republice obory související s automatizací a kybernetikou se letos uskutečnilo v Praze-Dejvicích v areálu ČVUT ve dnech 4. až 6. září.

Akci uspořádaly společně Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky Ústavu přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT, Ústav počítačové a řídicí techniky Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT a Masarykova akademie práce – strojní společnost na ČVUT. Seznam celkem 22 vysokoškolských pracovišť z 19 fakult, která se v ČR a SR výuce v oborech měření, automatického řízení a inženýrské informatiky věnují a která byla na setkání pozvána, je spolu s aktuálním elektronickým spojením v tab. 1. Součástí setkání byla, poprvé v historii, mezinárodní odborná konference uspořádaná pod názvem Information Engineering and Process Control – IEPC 2001.

Vlastního setkání pracovišť se zúčastnilo asi 50 vysokoškolských pedagogů. Jeho oficiální část, během které se jednotlivé delegace představily a kdy byly poté v plénu diskutovány aktuální problémy výuky, se uskutečnila v poledních a odpoledních hodinách prvního dne setkání. Historii oboru připomněla krátká vzpomínka doc. J. Jenčíka ze spolupořádajícího pracoviště ČVUT, přednesená při příležitosti 110. výročí narození prof. V. Teysslera, zakladatele katedry měření a regulace na Strojní fakultě ČVUT, a obnovení výuky předmětu Technická měření, od letoška součásti základního kursu na Fakultě strojní ČVUT.

Účastníci setkání se ve svých diskusních vystoupeních zaměřili zejména na praktické aspekty realizace záměrů vytyčených v oblasti vysokoškolské výuky v Evropě tzv. bolognskou deklarací, doporučující v technických oborech třístupňový vzdělávací model bakalář – magistr – doktor. Podnětné bylo v tomto směru vystoupení prof. Franka Krause z ETH Zürich, hosta na setkání českých pedagogů, který dosti obšírně, v češtině, referoval o situaci ve Švýcarsku, a všeobecně i z pohledu školy, na níž působí. Hlavními problémy jsou podle něho téměř nemožnost stanovit závazné studijní profily (při naprosté volnosti univerzit v tomto ohledu) tak, aby byla umožněna jistě žádoucí mobilita bakalářů, a dále nutnost jednoznačně profilovat státní technickou univerzitu ve vztahu k vyšším odborným školám neuniverzitního typu (fachhochschule , prof. Kraus mluvil o „průmyslovkách“; zde se ETH orientuje jednoznačně na výchovu bakalářů pro návazné magisterské studium a výchovu „praktických“ bakalářů ponechává na fachhochschule , a to i v oblasti finanční (drtivá část zájmu i finančních příspěvků z průmyslu je přitom, se všemi důsledky, směrována mimo univerzitu, na fachhochschule). Problémem je také prodlužující se doba vzdělávání: při zahájení školní docházky v sedmi letech vstupuje švýcarský technicky zaměřený vědec na vědeckou scénu typicky ve věku 30 a více let, tj. v mezinárodním měřítku pozdě.

Obdobně jako ETH Zürich se i zúčastněná pracoviště v ČR kloní k sériovému modelu bakalářského studia, tedy bakalářskému stupni, nikoliv jako ukončenému vzdělání, ale jako k přípravě na magisterský stupeň s možností měnit v tomto okamžiku (při kompatibilitě programů) zaměření, popř. školu. I když tak jednoznačné odmítání univerzitního vzdělávání bakalářů přímo pro praxi (paralelní model bakalářského studia), jak o něm hovořil prof. Kraus, není v ČR patrné.

Dílčí diskuse mezi účastníky pokračovaly mj. během neformálních částí setkání v pondělí večer ve vyhlídkové restauraci Petřínské sady i na slavnostním společenském večeru v aule ČVUT v Betlémské kapli v úterý.

Na konferenci IEPC 2001 v úterý vyslechlo 70 až 80 účastníků pět vyzvaných přednášek a seznámilo se s asi 40 postery. Jako vyzvané byly předneseny přednášky Process fault detection using a steady state observer (P. Zítek, Fakulta strojní ČVUT, Praha), Process control methods for monitoring and data quality control of financial databases (J. Milek, Predict AG – F. Kraus, ETH Zürich; Švýcarsko), Information technologies in technical cybernetics (C. Paz Suárez Araujo, University of Las Palmas de Grand Canario), A robust adaptive reconfigurable flight control scheme for accomodation of control effector failures (J. D. Boškovič – R. K. Mehra, Scientific System Company, Inc.; USA) a Information engineering in signal and image processing (A. Procházka, VŠCHT, Praha). Domovská stránka konference je na http://iepc.vscht.cz. Zájemci o sborník se mohou obrátit na adresu bohumil@sulc.cz

Středa dopoledne byla věnována exkurzím účastníků setkání na pracoviště obou pořádajících ústavů na ČVUT i VŠCHT.

Lze konstatovat, že letošní setkání dále přispělo k prohloubení spolupráce mezi pracovišti zabývajícími se výukou a výzkumem v oboru automatizace na „neelektrických“ fakultách technických univerzit v ČR i SR a připojením konference IEPC 2001 otevřelo nové možnosti spolupráce na mezinárodní úrovni.