Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Setkání kateder automatizace, kybernetiky, umělé inteligence a informatiky

Na začátku září se konalo každoroční setkání představitelů kateder automatizace, kybernetiky, umělé inteligence a informatiky elektrotechnických fakult vysokých škol z České republiky a Slovenské republiky v malebném prostředí Banské Štiavnice na Slovensku.

Pravidelné setkání vedoucích kateder a jejich zástupců bylo letos rozšířeno o konferenci Nové trendy ve vzdělávání.

V průběhu jednání představili účastníci setkání aktuální informace o svých katedrách, zmínili se o situaci jednotlivých škol převážně v oblasti personálního zabezpečení a intenzivně diskutovali o možnostech jednotlivých pracovišť při zajišťování jak pedagogické, tak vědecko-výzkumné činnosti.Část věnující se novým trendům ve výuce zabírala tematiku od informací o nových studijních oborech přes průzkum statistiky časových možností a vytížení studentů v kontaktní výuce a samostudiu, zaměření strategie výuky pro budoucnost – především zacílení na tvůrčí myšlení, až po spolupráci s praxí, zkušenosti s přijímacími zkouškami a výsledky v mezinárodních soutěžích a jejich přínos pro zkvalitnění studia a motivace studentů.

Organizátoři ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě odvedli velký organizační výkon, kdy se jim podařilo spojit náročnou odbornou část s inspirujícím prostředím města, ve kterém bylo založeno nejstarší montánní učiliště v Evropě.      

(RA)