Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Setkání kateder automatizace

Každoročně se před začátkem zimního semestru (obvykle začátkem září) konají setkání kateder automatizace. Setkávají se zde zástupci kateder a ústavů z českých a slovenských technických univerzit, které se zabývají výukou automatizace, informatiky a souvisejících oborů. Vzájemně se informují o aktuálním stavu svých kateder a ústavů, o novinkách a změnách, o řešených výzkumných projektech, o dosažených výsledcích a o zkušenostech s výukou. Tyto akce jsou příležitostí k neformálnímu přátelskému setkání kolegů ze společného oboru, k individuálním debatám a domlouvání spolupráce. Kromě představení pracovišť účastníků bývají na programu i odborné přednášky (minisemináře). Součástí programu bývají i exkurze, kulturní a společenské akce. Mediálním partnerem je pravidelně náš odborný časopis Automa. Setkání kateder se obvykle koná odděleně pro katedry a ústavy z technicky zaměřených fakult a fakult zaměřených na elektrotechniku a informatiku.

 

Principia Cybernetica 2015

Názvem Principia Cybernetica je tradičně označována konference pracovníků ústavů a kateder automatizace, kybernetiky a informatiky technických fakult vysokých škol a univerzit z České republiky a Slovenska. Letos se konala ve dnech 2. až 4. září v Kongresovém hotelu Jezerka, Seč-Ústupky. Organizátorem byla katedra řízení procesů Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice (www.upce.cz/fei/krp.html, pc2015@upce.cz). Konference se zúčastnili zástupci více než dvaceti kateder a ústavů z deseti technických univerzit ČR a SR. Seznam účastníků je na stránkách www.upce.cz/fei/krp/pc2015/ucastnici.html, kde jsou rovněž uvedeny všechny důležité informace o akci, včetně program konference a sborníku odborných příspěvků ke stažení ve formátu .pdf. Součástí programu byla i exkurze do tepelné elektrárny Chvaletice a prohlídka zámku Kačina. Hostitelem a organizátorem příštího setkání Principia Cybernetica 2016 bude Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky.
 
Z prezentací i z diskuse vyplynulo, že problémem mnoha pracovišť je nedostatečný počet studentů a malý zájem uchazečů o studium, zatímco firmy požadují podstatně větší počet absolventů, než mohou specializované katedry poskytnout. Někdy firmy katedrám „odlákají“ i studenty doktorského studia, protože jim mohou nabídnout plat podstatně vyšší, než jaké je stipendium doktoranda. V této situaci by firmy měly změnit svou personální politiku. Nestačí studenty jen získávat („lovit“) na vysokých školách, je třeba je tam nejprve „dodat“ a pomoci při jejich vzdělávání. Jednou z cest může být získat studenta už na střední škole, poskytnout mu stipendium podmíněné studiem na doporučené vysoké škole s podmínkou jejího úspěšného dokončení. Prospěšné jsou i další nepřímé aktivity, které vedou ke zvýšení zájmu žáků a studentů o studium technických předmětů (exkurze, besedy, zájmové aktivity). Smysl může mít i působení na rodiče.
 

SKAKUII 2015

Název SKAKUII je zkratka názvu konference Setkání kateder automatizace, kybernetiky, umělé inteligence a informatiky. Tato akce je tradičně určena pro představitele kateder a ústavů elektrotechnických a podobně zaměřených fakult technických univerzit z České republiky a Slovenska. Konala se ve dnech 8. až 9. září 2015 v nových prostorách Fakulty aplikovaných věd a Evropského centra excelence NTIS. Organizátorem byla katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Zúčastnili se jí zástupci čtrnácti pracovišť, jejichž seznam je uveden na webových stránkách skakuii2015.zcu.cz, kde je i program a texty odborných přednášek ke stažení. Součástí programu byla prohlídka Evropského centra excelence NTIS. Před společenským večerem se uskutečnila exkurze do prostor Plzeňského pivovaru Pilsner Urquell, kde účastníci nahlédli do historických i moderních prostor pivovaru a seznámili se s technologií výroby piva, s jejím řízením včetně využití kybernetiky. Hostitelem a organizátorem příštího setkání SKAKUII 2016 bude Ústav automatizace a měřicí techniky VUT Brno.

Ladislav Šmejkal