Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Setkání kateder automatizace

Zářijová doba je na vysokých školách nejenom dobou přípravy výuky v nastávajícím zimním semestru, ale i dobou setkávání zástupců kateder a ústavů, které mají na starosti výuku automatizace na různých fakultách českých a slovenských technických univerzit. Setkávání kateder má již dlouhou tradici (letos to bylo již 33. setkání). Je příležitostí nejen k prezentaci aktivit kateder, náplně jejich výuky a výzkumu, seznámení s aktuálními problémy, ale i k neformálním pracovním a přátelským rozhovorům. V krátkém čase je zde možné vyřešit mnoho pracovních a organizačních problémů a spolupráci na společných projektech. Důležitý je i aktualizovaný seznam členů kateder, který k této příležitosti pravidelně vzniká. Obvykle jsou setkání organizována odděleně pro katedry a ústavy automatizace na elektrotechnických fakultách a na fakultách strojních a technologicky zaměřených.
 

Elektrotechnické fakulty

 
Setkání kateder kybernetiky, měřicí a řídicí techniky a automatizace z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska 2010 (jak zní oficiální název) se konalo v Hotelu S. E. N. v Senohrabech ve dnech 7. až 9. září. Organizátorem byla katedra řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (http://dce.fel.cvut.cz). Prezentovány byly katedry z Prahy, Bratislavy, Košic, Liberce, Ostravy, Brna, Plzně a Žiliny. K setkání byl vydán tištěný sborník. Stručně seznamuje s výsledky mnoha zajímavých výzkumných projektů, které jsou využitelné v praxi. Aplikovatelnost výsledků v praxi, to bylo frekventované témat v přednáškách a diskusích, což signalizuje chvályhodný trend v zaměření výzkumných projektů (konečně už). Často zaznívaly stesky na personální složení kateder a na věkové rozvrstvení jejich zaměstnanců – téměř chybí střední generace pedagogických a výzkumných pracovníků.
 

Strojní a technologické fakulty

 
Setkání kateder automatizace a kybernetiky vysokých škol České republiky a Slovenské republiky se pod názvem Principia Cybernetica 2010 uskutečnilo v Liberci ve dnech 8 až 10. září. Organizace se ujaly dva ústavy Technické univerzity v Liberci: katedra aplikované kybernetiky Fakulty strojní (www.kky.tul.cz) a ústav řízení systémů a spolehlivosti Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (www.fm.tul.cz). Setkání bylo určeno především pro katedry ze strojních a technologicky orientovaných fakult. V adresáři jsou uvedeny kontakty na pracoviště z Plzně, Prahy, Liberce, Pardubic, Brna, Zlína, Ostravy, Bratislavy, Žiliny a Košic. Součástí programu byla prohlídka laboratoří obou hostitelských pracovišť, které jsou vybaveny zajímavými laboratorními úlohami (obr. 1).
 

Závěr

 
Po roce bude opět příležitost k novému bilancování výsledků našich akademických pracovišť z oboru automatizace za probíhající školní rok 2010/2011.
(Šm)
 
Obr. 1. Mechanický model překládacího pracoviště