Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Setkání absolventů oboru automatického řízení na Fakultě strojní ČVUT v Praze

V rámci společenského večera jubilejního, desátého ročníku konference Automatizace, regulace a procesy ARaP 2014 a současně s oslavou dvacátého výročí založení časopisu Automa je připravováno setkání absolventů, kteří na Fakultě strojní ČVUT v Praze v různých formách studia absolvovali obor automatického řízení, technické kybernetiky a informatiky.

Letos totiž uplynulo právě 50 let od otevření studia ve specializaci automatizace na Fakultě strojní ČVUT, která mj. letos slaví také kulaté výročí 150 let své existence. Setkání absolventů se uskuteční 4. listopadu 2014 v Betlémské kapli v Praze.
 
Účastníci se budou moci setkat nejenom se svými spolužáky, ale také se současným děkanem strojní fakulty, se současnými a dřívějšími pedagogy a vedoucími pracovišť, na nichž tato specializovaná výuka probíhala, tj. původní katedry automatického řízení a nynějšího ústavu přístrojové a řídicí techniky. Předpokládána jsou i krátká vystoupení zástupců z řad absolventů a odborné veřejnosti. Na část projevů naváže krátké koncertní vystoupení Škampova kvarteta a raut. Večerem bude provázet paní Ester Janečková.
 
Protože se v další fázi příprav počítá výlučně s elektronickou komunikací, prosíme zájemce o účast, aby svůj zájem vyjádřili předběžnou přihláškou na webové stránce www.ecobicon.fs.cvut.cz/absolventi-automatizace. Tato stránka vám poskytne podrobnější informace a přes jedinečný odkaz vás zavede na formulář, který vám umožní evidovat svůj předběžný zájem. Pouze prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedete ve formuláři, vám bude zaslána závazná přihláška k účasti a následně oficiální pozvánka s podrobným programem. Pro mimopražské zájemce lze zajistit ubytování.
 
Absence aktuálních adres absolventů nás vedla k hledání cest, které by usnadnily šíření informace o tomto setkání. Nejvíce nadějí vkládáme do absolventské sounáležitosti. Při počtu absolventů přesahujícím jeden tisíc není možné organizaci zvládnout jinak než s použitím internetu. Na uvedeném odkazu proto můžete doplnit e-mailové adresy svých spolužáků. Systém zkontroluje, zda se uvedený absolvent již nezaregistroval, a jestliže ne, dostane e-mailovou pozvánku. Jestliže z nějakého důvodu dáte přednost osobnímu pozvání, požádejte spolužáka, aby použil adresu www.ecobicon.fs.cvut.cz/absolventi-automatizace. Z důvodu ochrany osobních údajů bude adresa vašeho spolužáka zařazena mezi evidované e-mailové adresy absolventů, až dotyčný sám za sebe uloží formulář na uvedeném odkazu. Zde může také odmítnout zasílání dalších informací, nemůže-li se setkání zúčastnit. Tím rovněž zabrání případnému opakovanému zasílání pozvánek na svou adresu.
 
V případě nejasností zájemcům o setkání rádi pomůžeme. Kontakty jsou uvedeny na informační stránce setkání. Děkujeme za spolupráci a doufáme, že se v hojném počtu všichni sejdeme.
 
za organizační a přípravný výbor konference ARaP 2014 (www.arap.cz)
prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc., Ústav přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze,

za časopis Automa Petr Bartošík, šéfredaktor