Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Šest pilířů automatizační techniky

číslo 3/2002

Šest pilířů automatizační techniky

Obr. 1.

Automatizace od firmy Phoenix Contact nabízí kompletní soubor komponent a služeb pro celkové řešení systému. Díky trvalým inovacím a dokonalým službám je firma schopna podle požadavků zákazníků jednoduše projektovat nová zařízení i modernizovat starší stroje, kompletně je vybavit, uvést do provozu a zajistit jejich spolehlivou činnost. Pro řešení jednoduchých dílčích i složitých komplexních automatizačních úloh je možné využít všechny nezbytné produkty pro šest pilířů automatizace, tj. počítačové řízení, obslužná a zobrazovací zařízení, sítě, systémy vstupů a výstupů, elektrické pohony a software.

V rámci inovací jsou nově k dispozici moduly, které umožňují napojit PLC mnoha světových dodavatelů na sběrnici Interbus. Je to např. připojovací modul IBS PLC 5 DSC/I-T pro programovatelný automat PLC 5 Rockwell Automation (Allen Bradley). Uživatelé tohoto široce rozšířeného PLC tak mohou využívat přednosti sběrnice Interbus. Naopak tam, kde je navrženo zařízení se vstupy a výstupy spojenými pomocí sběrnice Interbus, lze bez dodatečných nákladů použít jako řídicí systém tento PLC. Některé funkce, jako přenost dat a jejich zpracování předem, lze naprogramovat na připojeném modulu a tak odlehčit centrálnímu programovatelnému automatu. Velký displej LCD zobrazuje diagnostické údaje v nekódovaném textu a umožňuje monitorovat celý Interbus, čímž se omezují prostoje při údržbě a servisu zařízení. Modul lze díky variabilitě topologie Interbusu použít na nových zařízeních i pro modernizaci již fungujících strojů.

Obr. 2.

Nový připojovací modul IS MEA DSC/I-T je určen pro PLC Melsec A japonské firmy Mitsubishi. Lze jej zapojit metodou plug and play (tj. zapojení s automatickou konfigurací předem definovaných parametrů) a diagnostický systém je možné snadno integrovat do stávajících uživatelských aplikací. Parametry celého funkčního modulu lze měnit použitím softwaru Interbus CMD SWT firmy Phoenix Contact. Pro techniku vyžadující práci v reálném čase má uživatel k dispozici synchronní pracovní režim s pevnou dobou cyklu sběrnice. Další výhodou je možnost zpracovat vstupní signály logickými obvody přímo v modulu a přenést je do výstupních signálů. Odlehčí se tím PLC a zkrátí se doby přenosu a zpracování signálů.

Moduly jsou k dispozici i ve formátu PCI pro použití v průmyslových počítačích. Veškeré potřebné funkce vykonávají obvody na desce a počítač tak není zatěžován potřebou konvertovat data a komunikovat s periferiemi prostřednictvím sběrnice Interbus. Napojení se parametruje softwarem, který zaujímá funkci centrálního rozhraní mezi elektrotechnickým schématem (Eplan), programovacím systémem, vizualizací a Interbusem.

Obr. 3.

Analogické připojovací moduly jsou k dispozici i pro Simatic S7-400 firmy Siemens. Modul IBS/S7-400 ETH/DSC/I-T umožňuje připojit na Interbus řídicí systém S7-400. Vyznačuje se komfortní obsluhou a mnoha funkcemi, jako např. předběžným zpracováním dat, synchronními pracovními režimy nebo rozšířenými možnostmi komunikace. Diagnostický displej, podobně jako u předchozího typu, indikuje provozní a poruchové stavy v nekódovaném textu, což zkracuje doby oprav a uvádění do provozu. Modul lze konfigurovat pomocí programu Step-7 firmy Siemens.

PLC-V8/FLK 14 je nový adaptér, jímž se rozhraní PLC spojuje se systémem kabelových rozvodů Varioface. Sjednocuje v sobě výhody násuvného modulárního systému optoelektronických a reléových rozhraní PLC Interface s rychlou a bezchybnou technikou spojování kabelů. Adaptér se jednoduše zasune do můstkového žlábku v jednom z osmi nad sebou řazených prvků PLC Interface a prvky se spojí bez pomoci jakéhokoliv nástroje. Vzniká tak osmikanálový blok s reléovými nebo optickými vazebními členy o šířce méně než 50 mm. Každý kanál lze osadit libovolným elektromechanickým nebo elektronickým relé nebo optickým vazebním členem. Různé adaptéry pro vstupní a výstupní funkce jsou rozlišeny označením IN nebo OUT. V provedení PLC-V8/D15 jsou k  dispozici adaptéry s univerzálními patnáctipólovými přípojkami D-Sub. Pro zvolený modul PLC Interface je možné si snadno a rychle vybrat vhodný adaptér. Bližší informace o těchto adaptérech přineseme v příštím čísle.

[Publikace Neuheiten 2001 a tiskové informace Phoenix Contact, prosinec 2001.]

Gustav Holub

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 05/42 21 37 01
http://www.phoenixcontact.com

Inzerce zpět