Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Servozesilovače Melservo MR-J4 pro větší bezpečnost, produktivitu a energetickou účinnost

Uvedením přístrojů nové řady Melservo MR-J4 spolu s odpovídajícími polohovacími kartami, pohybovými moduly a řídicími jednotkami pro řízení pohybu nabízí nyní společnost Mitsubishi Electric servozesilovač, který umožní výrobcům strojů a koncovým zákazníkům zvýšit produktivitu výrobního procesu i jeho bezpečnost. Zároveň je usnadněna obsluha výrobních zařízení i jejich uvedení  do provozu. Servozesilovače řady MR-J4, která následuje osvědčenou řadu zesilovačů Melservo J3, dosahují vynikajících výsledků ve všech směrech mají větší výkon a byla rozšířena nabídka jejich funkcí. Servozesilovače Melservo MR-J4 ocení výrobci balicích strojů, otočných stolů s indexací dílů a manipulačních systémů.

Nové funkce

Firma Mitsubishi Electric začlenila do zesilovačů nové řady široké spektrum nových, uživatelsky přívětivých funkcí, s jejichž pomocí jsou minimalizovány časově náročné a složité operace nutné ke sladění mechanických a elektronických systémů. Systém provádí úpravy sám snadno a rychle pomocí funkcí zvaných automatické on-line ladění a automatické vibrační filtry. Tyto funkce může zákazník využít během uvedení stroje do provozu i při jeho provozu, což umožní zkrátit dobu parametrizace i výrobního cyklu.

Zesilovače mají také diagnostickou funkci, která během jejich celého životního cyklu sleduje aktuální stav instalovaných komponent, jako např. kondenzátorů a relé. Tato funkce rovněž upozorňuje uživatele a obsluhu na jakékoliv zhoršení schopnosti provozu pohonu. Odstávky a výpadky jsou tak minulostí.

Bezpečnost

Konstruktéři se též zaměřili na splnění požadavků uživatelů na bezpečnost a s ní spojené funkce. Vytvořili modulární architekturu, v níž mají všechny servozesilovače řady MR-J4 standardně redundantní dvoukanálový vstup STO (Safe Torque Off). Ten lze ještě doplnit o další volitelný modul, který má vstup SS1 (Safe Stop) v souladu s normou EN 61800-5-2. Takto navržený systém dosahuje úrovně bezpečnosti SIL 2 (po­dle EN 62061) a PL d (podle EN 13849-1). V případě požadavků na pokročilejší řízení a nejvyšší úroveň bezpečnosti, tedy funkcí SS2 (Safe Stop 2), SOS (Safe Operating Stop), SLS (Safely Limited Speed), SBC (Safe Brake Control) a SSM (Safely Limited Speed), je možné použít zesilovače MR-J4 spolu s jednotkami pro řízení pohybu. Díky této pružnosti dokážou zákazníci snížit náklady, protože mohou „vyladit“ konfiguraci systému tak, aby splňovala pouze ty bezpečnostní požadavky, které jsou nutné pro dané použití.

Široké spektrum pohonů

Předností ve srovnání s předchozí řadou jsou rozšířená nabídka funkcí a flexibilita, díky které je možné k zesilovačům MR-J4 připojit několik různých motorů: rotační i lineární motor, a dokonce i přímý rotační motor. To vede k menším požadavkům na skladování náhradních dílů.

Servomotory pro servozesilovače MR-J4 jsou standardně vybaveny 22bitovými absolutními snímači polohy, které poskytují rozlišení odpovídající více než čtyřem milionům pulzů za otáčku. Výsledkem je vynikající přesnost rotačního pohybu a přesnost polohování.

Kromě modelů MR-J4-A (analogový, digitální, pulzní výstup) a MR-J3-B (síť SSCNET III/H pro řízení pohybu) obsahuje řada Melservo J4 firmy Mitsubishi Electric také další dvě verze dvou- a tříosých jednotek, které jsou zde nabízeny poprvé. Dvou- a tříosé zesilovače (MR-J4W2B a MR-J4W3B) jsou tudíž kompaktnější a efektivnější než tři samostatné zesilovače, díky čemuž jsou náklady na energie, ale i emise CO2 nižší a požadavky na prostor v rozváděči menší.

Pro menší výkon v rozmezí od 50 do 750 W jsou k dispozici motory řady HG-KR/MR. Maximální krouticí moment se pohybuje od 0,48 do 7,2 N·m a maximální rychlost je 6 000 min–1. Řada HG-SR pokrývá střední výkonnostní třídu v rozmezí od 0,5 do 7 kW s maximálním krouticím momentem 100 N·m. Všechny motory mají krytí IP65 nebo IP67 (prachotěsnost a vodotěsnost), a jsou tedy vhodné pro použití i v náročných podmínkách.

Přístroje zmíněné řady jsou uváděny na trh ve verzi s napájením 200 V se servomotory o výkonovém rozsahu od 100 W do 7 kW. Servoměniče řady MR-J4 s napájením 400 V se servomotory o maximálním výkonu 110 kW budou předvedeny ve dnech 27. až 29. listopadu 2012 na veletrhu SPS/IPC/Drives v Norimberku.

 (Mitsubishi Electric Europe B. V. –  o. s.)

Obr. 1. Cílovými zákazníky společnosti Mitsubishi Electric jsou v případě řady Melservo MR-J4 výrobci balicích strojů, otočných stolů s indexací a manipulačních systémů

Obr. 2. Produkty řady Melservo MR-J4 s rotačním, lineárním a přímým motorem