Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Servopohony velkého výkonu: Minas A5N

Minas A5N, servopony s řízením na bázi Ethernetu, mají kompaktní tvar a jsou vhodné pro vysoce dynamické systémy. Využívají protokol RTEX (Realtime Express), který je díky velké přenosové rychlosti (do 100 Mb/s) a plné synchronizaci os zvláště vhodný pro rychlé řízení jedno­osých i víceosých zařízení – pro úlohy pick-and-place, pro etiketovací a balicí stroje atd. RTEX poskytuje informace o aktuálním stavu zařízení, např. varovné a chybové kódy, informace o aktuální poloze, rychlosti, točivém momentu nebo mechanickém a elektrickém úhlu rotoru, hodnoty vstupů a výstupů a mnoho dalších.

Přístup na všechny jednotky v síti (100 Mb/s full duplex) je možný díky rozšiřujícím jednotkám pro PLC řady FP Sigma. Tak je možné ovládat současně až šestnáct os. Pro propojení jednotek v síti lze do vzdálenosti 100 m použít běžné ethernetové kabely.

Funkce pro ruční nebo automatickou eliminaci vibrací mají jednoduché ovládání a při uvádění do provozu je snadné najít optimální nastavení jejich regulátoru. Pohon obsahuje dvacetibitový snímač polohy.

Pohony mají výkon od 50 W do 15 kW při otáčkách do 6 000 min-1.

Servopohony řady Minas A5N jsou vybaveny bezpečnostní funkcí odpojení motoru od napájení (STO). To je v souladu s požadavky na úroveň vlastností PL d podle ČSN EN ISO 13849 nebo úroveň funkční bezpečnosti SIL 2 podle ČSN EN 62061.

Panasonic Electric Works Czech s. r. o., tel.: +420 541 217 001, www.panasonic-electric-works.cz