Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Servopohony pro tiskařské stroje

Servopohony pro tiskařské stroje

Společnost B&R nabízí vysoce ekonomicky výhodné řešení pohybových úloh, určené zvláště pro tiskařské stroje: modulární víceosý systém pro řízení pohonů AcoposMulti, spolupracující s přímými momentovými motory, vhodnými pro úlohy s velkými požadavky na dynamiku (obr. 1). Servopohony AcoposMulti jsou určeny pro stroje s elektronickou vazbou os a vyznačují se velkým výkonem při malém obestavěném objemu, velkou účinností a spolehlivým a bezpečným provozem.

Jde o energeticky úsporné servopohony: zatímco běžné motory při brzdění přeměňují mechanickou energii v teplo, pohony AcoposMulti mechanickou energii regenerují zpět na elektrickou. To je výhodné nejen z hlediska snížení spotřeby, ale také protože není třeba odvádět teplo vznikající brzděním. Další výhodou je, že pohony dokážou odebírat z napájecího modulu jen potřebnou energii podle svého zatížení (mechanismus korekce součinitele spotřeby).

Obr. 1.

Obr. 1. AcoposMulti a přímý momentový motor – ekonomicky úsporná alternativa pro víceosé pohony

Díky integrovanému napájecímu zdroji 24 V DC lze servopohony AcoposMulti použít v podstatě kdekoliv na světě, nezávisle na napětí místní rozvodné sítě. To je velká výhoda zvláště pro výrobce strojů, kteří svou produkci exportují do různých zemí světa.

Integrovaný 24V doplňkový napájecí modul může napájet celý automatizační systém (PLC, IPC, periferní moduly atd.) a umožňuje snadno zvládat výpadky rozvodné sítě beze ztráty spojení s osami.

Použití přímých momentových motorů eliminuje náklady spojené s řešením problémů, které u běžných pohonů přinášejí tření, pružnost a mechanické vůle ve spojkách a převodech.

Společnost B&R nabízí výrobcům strojů a zařízení nejen pohony, ale celou paletu automatizačních prostředků potřebných pro řízení strojů a zajištění jejich bezpečného provozu. Využít lze např. protokol Powerlink Safety, vstupní a výstupní systémy s krytím IP20 a IP67 a Automation Studio, univerzální softwarový nástroj pro programování řízení polohy a pohybu, sekvenčního řízení i vizualizaci. Bohatý sortiment výrobků, komplexní přístup k řešením úloh automatizace v jednotlivých oborech průmyslu a pružnost při optimální implementaci řídicí techniky jsou základem dlouhodobých úspěchů společnosti B&R nejen v odvětví tiskařské techniky.

(B&R automatizace)