Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Servopohony Kinetix s výkonem 22 až 150 kW

Servopohony Kinetix s výkonem 22 až 150 kW

Existují pohybové úlohy, kde je vyžadován velký výkon, ale také přesnost, spolehlivost a bezpečnost. Navíc je zapotřebí snadné ovládání a komunikace s řídicím systémem. Takové úlohy se vyskytují např. při manipulaci s pásovým materiálem v papírenském průmyslu, hutní výrobě, tiskařském průmyslu apod. Pro ty, kdo hledají vhodný servopohon splňující uvedené požadavky, je k dispozici Kinetix 7000 (Rockwell Automation).

Obr. 1.

Kinetix 7000 je postaven na základě tvořeném dvěma spolehlivými a prověřenými oporami: výkonová část je založena na architektuře měničů PowerFlex a řídicí část na architektuře Kinetix. Výkonový rozsah spojitě pokrývá oblast od 22 do 150 kW.

Jako součást skupiny Kinetix Integrated Motion nabízí Kinetix 7000 vysoký stupeň spolupráce s ostatními produkty Kinetix, včetně víceosých servopohonů Kinetix 6000. Zvláště uživatelé, kteří již mají zkušenosti se servopohony Kinetix 6000, ocení, že pohony Kinetix 7000 mají stejné kódy provozních stavů, zapojení I/O, zpětnovazebních kabelů a bezpečnostních prvků. Pro inženýry a techniky to znamená, že vše se naučí jen jednou, a potom už je pro ně využití servopohonů Kinetix 6000 nebo Kinetix 7000 rutinní záležitostí.

Podstatnou výhodou je také snadná integrace s řídicími systémy Allen-Bradley Logix. Logix umožňuje uživateli v jednotném prostředí (RS Logix 5000) naprogramovat pohybové úlohy, sekvenční logiku i regulaci spojitých procesů; jiné platformy řízení by na takovýto postup vyžadovaly několik samostatných řídicích systémů, každý s jiným programovacím prostředím a ovládáním.

Vestavěny jsou bezpečnostní funkce GuardMotion, umožňující servopohony použít u zařízení s úrovní bezpečnosti SIL 3.

Rockwell Automation, s. r. o., tel.: +420 251 084 002, http://www.rockwellautomation.cz