Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Servomotory MINAS A6SX s pokročilými bezpečnostními funkcemi podle EN 61800-5-2

Průmysl zaznamenal v několika posledních letech významné změny v oblasti pohonů. Splnit bezpečnostní požadavky je nyní náročnější než kdy jindy. Pro naplnění bezpečnostních funkcí musí pohony splňovat zvláštní požadavky, zejména jestliže mají vyhovovat normě ČSN EN 61800-5-2 (Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí – Část 5-2: Bezpečnostní požadavky – Funkční).

Při navrhování strojů bývá prioritou bezpečnost obsluhy. Optimální návrh z hlediska bezpečnosti však může vést k vyšším nákladům nebo potřebě většího prostoru. Řešení, jež poskytuje firma Panasonic, zaručují minimální náklady a požadavky na prostor v kombinaci s maximální bezpečností obsluhy a stroje. Servopohon v základní verzi Minas A6SX je vybaven dvanácti nejběžnějšími bezpečnostními funkcemi (chystá se rozšíření na sedmnáct) a devíti bezpečnými I/O. Přímo v pohonu lze realizovat funkce bezpečného zastavení SS1 a SS2, bezpečně omezené rychlosti, zrychlení a momentu SLS, SLA a SLT, bezpečného rozsahu rychlosti, zrychlení a momentu SSR, SAR a STR, bezpečného sledování rychlosti SSM, bezpečného zastavení provozu SSO, bezpečně omezeného inkrementu SLI, bezpečného směru SDI, bezpečného omezení polohy SLP, bezpečné vačky SCA, bezpečného odpojení momentu STO, bezpečného řízení brzdy SBC a bezpečné teploty motoru SMT.

Panasonic Electric Works Europe AG, organizační složka, tel.: +420 541 217 001, www.panasonic-electric-works.cz