Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Servoměniče Lexium 15 – bohaté vybavení

Servoměniče Lexium 15 – bohaté vybavení

Řada multifunkčních servoměničů Lexium 15 značky Telemecanique doplňuje současnou nabídku společnosti Schneider Elec­tric o servoměniče, které mohou pracovat až do výkonu 42,5 kW. Bohaté základní vybavení a množství volitelného příslušenství servo­měniče Lexium 15 dovo­luje zkrátit dobu reali­zace projektu na minimum.

Celá řada Lexium 15 je přehledně rozdělena do tří typových velikostí (tab. 1) – Lexium 15LP pro malé výkony, Lexium 15MP pro střední výkony a Lexium 15HP pro velké výkony. Všechny měniče mají oddělené napájení řídicích obvodů a možnost propojit stejnosměrný obvod. Ve všech měničích je také vestavěn terminál se sedmi svíticími diodami LED.

Tab. 1. Typové velikosti servoměničů Lexium 15

Napětí 3f (V)

200 až 240

208 až 480

Filtr EMC

Brzdný rezistor

Velikost

Jmenovitý proud (A)

Max. proud (A)1)

Jmenovitý výkon (kW)

Jmenovitý proud (A)

Max. proud (A)1)

Jmenovitý výkon (kW)

LP

3,0

9,0

1,0

 

třída A, vestavěný

vestavěný

6,0

15,0

2,1

10,0

20,0

3,4

 

1,5

4,5

1,1

3,0

7,5

2,1

6,0

12,0

4,3

MP

 

10,0

20,0

5,7

14,0

28,0

7,9

20,0

40,0

11,4

HP

 

40,0

80,0

22,3

bez filtru

bez brzd. rezistoru

70,0

140,0

42,5


1) max. po dobu 2 s

Základní vybavení

Každý model má v základním vybavení dva analogové vstupy ±10 V (čtrnáct bitů a dvanáct bitů), dva analogové výstupy ±10 V, jeden digitální výstup chybového relé a pět digitálních vstupů (jeden je vyhrazen pro signál enable a čtyřem mohou být přiřazeny různé funkce pomocí konfiguračního programu UniLink). Do základního vybavení patří i vstup pro bezpečnostní funkci bezpečné odpojení, která zamezuje náhodný nekontrolovaný rozběh servomotoru a zajišťuje bezpečné zastavení ve shodě s ČSN EN 954-1, kategorie 1 nebo 3 (viz článek Hanus J.: Servoměniče Lexium – naprogramovány na bezpečnost. Automa, 2006, roč. 12, č. 12, s. 40–42).

K dalšímu vybavení patří také vstup pro snímač polohy, kompatibilní s více než patnácti různými druhy jejich výstupů, včetně Hiperface a EnDat. Dále je zde vstup pro rezolver, výstup pro simulaci inkrementálního nebo absolutního (SSI) snímače, vstup pro řízení typu pulsy-směr, komunikační linka RS-232 a možnost připojení na průmyslovou sběrnici CANopen, výstup pro ovládání brzdy a brzdný rezistor.

Obr. 1.

Obr. 1. Stejnosměrný meziobvod (společný konektor: PA/+, PC/-; interní brzdný rezistor: propojka PA/+ a PBi; externí brzdný rezistor, je-li nezbytný: PC/- a PBe)

Několik servoměničů, a to i s různými výkony, může pracovat se společným stejnosměrným meziobvodem. Brzdná energie je pak rovnoměrně rozdělena mezi zúčastněné servoměniče a pro brzdný výkon je k dispozici součet brzdných výkonů všech servoměničů (obr. 1).

Volitelné příslušenství

Rozsáhlé možnosti použití servoměniče Lexium 15 rozšiřuje množství volitelného příslušenství: od přídavných síťových filtrů, tlumivek, externích brzdných rezistorů až po karty rozšíření vstupů a výstupů a také karty umožňující adaptaci do různých typů průmyslových sběrnic.

Karta rozšíření vstupů a výstupů zvětšuje základní vybavení o dalších čtrnáct digitálních vstupů a osm výstupů. Vstupy je možné využít např. pro aktivaci naprogramovaných úloh, pro najíždění do referenčního bodu, k re­setování chybových hlášení, pro start vybrané úlohy apod. Výstupy mohou být využity např. k eliminaci vlečné chyby, pro indikaci stavu servoměniče a k dalším funkcím, které jsou potřebné pro správný chod aplikace.

Obr. 2.

Obr. 2. Rozšiřující karty pro sběrnice (zleva doprava) Profibus, Fipio a Sercos

Další čtyři volitelné karty roz­šiřují možnosti komunikace servoměniče Lexium 15 s okolím (obr. 2). K dispozici jsou karty Profibus-DP s rychlostí komunikace od 9 600 b/s do 12 Mb/s (po­dle délky propojovacího kabelu), karta Fipio s rychlostí komunikace 1 Mb/s a karta Modbus Plus s rychlostí komunikace od 500 kb/s do 1 Mb/s. Čtvrtou kartou je karta pro sběrnici Sercos. Sercos je specializovaná sběrnice pro řízení servo­pohonů. Jde o uzavřenou sběrnici, kde se k propojení po­užívají svět­lovodné kabely. Nespornou výhodou sběrnice Sercos je přenosová rychlost 4 Mb/s a standard­ní přenosový protokol. Karta má dva konektory, přijímač a vysílač, a tři diagnostické LED (příjem, vysílání, chyba komunikace). Například řídicí systémy Modicon Premium nebo Quantum lze vybavit speciálními moduly pro Sercos, a s výhodou je tak použít pro řízení náročných pohybových úloh. Modul TSX CSY 164 je určen pro řízení až šestnácti os, modul TSX CSY 85 může řídit až osm os. Oba moduly poskytují možnost specifikovat několik typů os – reál­né, virtuální, koordinované, vzdálené nebo závislé typu master-slave. Virtuální osa je výhodná k testování nebo jako osa master, závislé osy master-slave dovolují vytvořit např. profil vačky. K modulu TSX CSY 85 je k dispozici i software Editor dráhy, umožňující pro každou osu vytvořit pomocí jednoduchých tvarů potřebnou dráhu a její souřadnice následně nahrát do modulu.

Komplexní nabídka

Servoměniče Lexium 15 mohou spolupracovat se servomotory typu BSH s krouticím momentem od 0,5 do 90 N·m, v rozsahu otáček od 1 500 do 8 000 min–1, popř. se servomotory BDH s krouticím momentem od 0,18 do 53 N·m, v rozsahu otáček od 1 000 do 8 000 min–1. Oba typy motorů lze vybavit parkovací brzdou, úhlovým nebo přímým konektorem, mohou mít různá provedení hřídele a je možné zvolit krytí IP54 nebo IP67 (podle typu motoru). Nedílnou součástí servomotorů mohou být i planetové převodovky s převodovým poměrem až 40 : 1.

Obr. 3.

Obr. 3. Příklad použití servoměničů Lexium pro manipulaci s materiálem

V tomto roce byl rozšířen i sortiment kabeláže. Silové kabely jsou k dispozici s konektory na obou koncích, s konektorem na straně servomotoru, popř. bez konektorů. Kabely zpětné vazby mohou být se dvěma konektory nebo bez konektorů. Oba typy kabelů se dodávají v délkách do 75 m.

Servoměniče Lexium 15 ve spojení se servomotory BSH a BDH představují ucelenou nabídku pro nejrůznější úlohy, např. balicí stroje, navíječky, dřevoobráběcí stroje, stroje na dělení materiálu, manipulaci s materiálem (obr. 3) apod.

Výčet možností servoměniče Lexium 15 zcela jistě není úplný. K dispozici jsou podrobné uživatelské příručky, katalog, zkušenosti aplikačních specialistů, bezplatná technická podpora, servis 24 hodin sedm dnů v týdnu, odborná školení a semináře.

Jaroslav Hanus,
Schneider Electric CZ, s. r. o.

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Thámova 13
186 00 Praha 8
Zákaznické centrum: tel.: 382 766 333
e-mail: info@cz.schneider-electric.com
http://www.schneider-electric.cz