Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Servisní rozhraní Modlink MSDD pro bezpečný přístup k řídicím jednotkám

K řídicím jednotkám, které jsou instalovány v rozváděčích strojů a zařízení, je třeba pravidelně přistupovat v případě servisu, diagnostiky nebo při odstávce výroby. Aby nebylo nutné vždy otevírat řídicí rozváděč, nabízí společnost Murrelektronik rozhraní MSDD Modlink, které se namontuje na čelní stěnu rozváděče a obsluze zařízení umožní snadný a bezpečný přístup k řízení. Řídicí rozváděč přitom může zůstat zavřený a v něm instalované komponenty jsou stále provozovány v předepsané třídě krytí. 

Obr. 1. Rozhraní Modlink MSDD v jednoduchém nebo dvojitém pouzdru

K řídicí jednotce se přistupuje připojením notebooku nebo diagnostického přístroje. K tomu je nutné, aby rozváděč otevřel školený odborník. Někdy je řídicí systém instalován společně s komponentami, které jsou pod napětím. Pak by bylo z bezpečnostních důvodů nutné i pro jednoduchou úpravu softwaru odpojit celé zařízení od napětí. Na americkém trhu se navíc rozváděč od napětí odpojí vždy, protože dveře jsou mechanicky propojené s hlavní vypínačem. Kromě toho se do rozváděče mohou otevřenými dveřmi snadno dostat např. nečistoty, vlhkost a ty mohou negativně ovlivnit další komponenty, proto jde (i s ohledem na požadavky EMC) o velmi nevyhovující nouzové řešení. Když je na člením panelu umístěno rozhraní Modlink MSDD, je možné notebook nebo diagnostický přístroj připojit bez otevírání rozváděče. 

Modulární provedení pro nespočet variant

Modlink MSDD je modulární systém skládající se ze standardizovaných jednoduchých a dvojitých pouzder z kovu nebo plastu, která se instalují do pláště rozváděče. Do nich je možné namontovat více než 170 různých vložek se zásuvkami, specifickými pro různé státy, a s různými datovými zásuvkami (např. D-SUB, RJ45 nebo USB).

Obr. 2. Rozhraní Modlink MSDD se vyznačuje velkou variabilitou připojených zařízení

Konstruktér má možnost sestavit si rozhraní MSDD Modlink podle daného řídicího systému a vybavit ho potřebnými zásuvkami a datovými konektory. Velkou předností je jednotný instalační rozměr pouzder pro rozhraní MSDD Modlink, která mohou být jednoduchá či dvojitá. Firmy exportující své stroje tedy mohou pružně vyhovět specifickým národním podmínkám, aniž by musely pouzdro upravovat. Stačí pouze nainstalovat zásuvky a datové konektory vhodné pro danou zemi. Velmi důležitý je stínicí plechový kryt pro elektromagnetickou ochranu, který zachycuje případná rušení. Na plechy lze připojit zemnicí pásky, které odvedou případné poruchy. Tím se zmenšuje negativní elektromagnetický vliv na kvalitu dat, zajistí se bezpečná komunikace.

Obzvláště časté kombinace nabízí Murr­elektronik jako sady, které lze objednat pod jedním objednacím číslem. Díky vysokému stupni krytí IP65 je u Modlinku MSDD zajištěno, že rozhraní na čelním panelu bude možné použít i v náročných prostředích. 

Rozhraní Modlink MSDD pomůže vyhovět normám

Zásuvky pro průmyslové prostředí musí být až do 20 A zajištěny proudovými chrániči (RCD), což vyžadují normy VDE 0100--410 (Budování nízkonapěťových zařízení), EN 60204-1 (Bezpečnost strojních zařízení – elektrická zařízení strojů) a NFPA79, platná pro Severní Ameriku (Electrical Standard for Industrial Machinery). Do rozhraní Modlink MSDD může být proto instalován běžný dvoupólový jistič. Vedle umístěná zásuvka je díky tomu zajištěna v souladu s normami. Jestliže dojde k chybě, lze jistič jednoduše znovu zapnout, aniž by bylo nutné otevřít dveře rozváděče. Pro datovou komunikaci lze instalovat podle konkrétních požadavků přípojku USB-A nebo RJ45 a vznikne kompletní programovací rozhraní včetně zajištěného elektrického napájení volitelného specificky pro danou zemi.

Obr. 3. Ukázky umístění rozhraní Modlink MSDD na čelních stěnách rozváděčů

Rozhraní Modlink MSDD na čelním panelu jsou schválena podle certifikace UL. Bez jakýchkoliv problémů je mohou používat jak výrobci v USA a Kanadě, tak i firmy, které do těchto zemí vyvážejí. Rozváděče na americkém trhu jsou specifikovány podle UL Type Rating. Když se do dveří rozváděče vyřízne otvor, je tato specifikace ztracena. To se však nestane, použije-li se rozhraní Modlink MSDD, jehož pouzdro je certifikováno podle UL Type Rating 1, 4, 4x, 12 a 13.

Tisk na pouzdra rozhraní

Servisní rozhraní Modlink MSDD se často nacházejí na dobře viditelném místě na rozváděči, stroji nebo zařízení. Proto jsou ideálně vhodná k umístění označení zařízení, čárových kódů nebo výstražných upozornění. Murrelektronik nabízí službu trvalého laserového tisku této informace na MSDD Modlink, a to v jakémkoliv počtu kusů bez dodatečných nákladů. 

Obr. 4. Zapojení notebooku k rozhraní Modlink MSDD

Využití rozhraní Modlink MSDD v praxi

Jak se osvědčilo rozhraní Modlink MSDD v praxi, vysvětluje Michael Keppler, který je vedoucím standardizace elektrických komponent ve výzkumu a vývoji společnosti Krones v bavorském Neutraublingu: „Instalujeme Modlink MSDD do rozváděčů a krytů strojů. Tím vytváříme přístup k řídicímu systému. Zásuvka slouží našemu servisnímu personálu při uvádění do provozu a provádění údržby. Prostřednictvím rozhraní RJ45 je možné připojení k síti stroje.“ Obzvláště zajímavá pro společnost Krones je skutečnost, že díky tomu již není nutné otvírat dveře rozváděče. To je neuvěřitelně praktické a důležité, jak vysvětluje Keppler: „Ve výrobních provozech našich zákazníků po celém světě jsou často velmi náročné okolní podmínky, jako například vysoká vlhkost vzduchu. Naše rozváděče jsou proto provozovány s klimatizací. Při otevření rozváděče se dovnitř nutně dostane prach a zejména vlhký vzduch. Komponenty v rozváděči se pak orosí a dochází ke kondenzaci. To může komponenty poškodit a vést k jejich selhání. Díky použití Modlinku MSDD se tomu vyhneme.“

Obr. 5. Rozhraní Modlink MSDD instaluje firma Krones do rozváděčů svých zákazníků

Yan Hao Ming, který je ve firmě Shenyang Machine Tool Co., Ltd. odpovědný za uvádění do provozu, vysvětluje další výhody: „Když uvádíme nějaké zařízení do provozu, musíme pravidelně přistupovat k řídicímu systému. Dosud proto byly velmi často otevřené dveře rozváděče. To bylo nebezpečné, protože se v rozváděči nacházejí komponenty pod napětím. Z toho důvodu jsme zřizovali nákladné ochranné ploty, abychom na jedné straně chránili zaměstnance a na druhé straně zabránili neoprávněnému přístupu. Nyní instalujeme Modlink MSDD a dveře rozváděče zůstávají trvale zavřené. Díky tomu můžeme upustit od ochranných plotů. Tím ušetříme spoustu pracovní doby. Pro nás je Modlink MSDD malá součástka s velkým přínosem.“ 

(Murrelektronik)

Nejdůležitější vlastnosti Modlinku MSDD

  • na trhu etablované servisní rozhraní pro rozváděče a ovládací panely,
  • výrazné zjednodušení diagnostických a programovacích úkolů,
  • modulární struktura s více než 100 000 možnými kombinacemi,
  • škálovatelné až do detailu pro konkrétní případ použití,
  • servisní rozhraní s možností integrovat proudový chránič s nadproudovou ochranou,
  • mezinárodní elektrické zásuvky a rozsáhlá nabídka datových konektorů pro univerzální a celosvětové použití,
  • četné certifikáty a schválení.