Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Senzory Turck pro kompletaci a balení výrobků

Senzory Turck pro kompletaci a balení výrobků

Pro úlohy kompletace a balení výrobků dodává společnost Turck množství vhodných senzorů nejen z vlastní produkce, ale také ze sortimentu spolupracujících společností, jež se specializují na optoelektronické a kamerové systémy (Banner Engineering Corp. z USA) a na rotační senzory a počítadla otáček (Fritz Kübler ze SRN).

Signalizace chodu, poruchy, požadavku servisu a přivolání obsluhy

Funkce signalizace chodu, poruchy, požadavku servisu, přivolání obsluhy a další snadno zvládne systém EZ Light společnosti Banner. Jde o tříbarevné provedení signálního sloupku (majáčku). Základní funkce, tj. rozsvícení červeného, žlutého nebo zeleného světla, je doplněna blikáním nebo střídáním barev. Celkem je k dispozici až sedm druhů signalizace.

Obr. 1.

Obr. 1. Pro kontrolu plnění lahví v pivovaru lze použít kapacitní snímače

Kontrola naplnění

Pro kontrolu naplnění lékovek, plechovek a dalších nádob prováděnou shora je možné použít optické, popř. laserové senzory. Pro kontrolu naplnění plastových a skleněných nádob či kartonu z boku jsou vhodné kapacitní senzory. Ty snímají přítomnost produktu, např. prášku, tablet apod., i přes neprůhlednou stěnu nádrže a jejich pracovní dosah je až 50 mm. Na obr. 1 je kapacitní senzor kontrolující naplnění lahví v pivovaru. Kontrola se provádí shora, přes neprůhledné víčko.

Kontrola etiket

Pro kontrolu samolepicích etiket na podkladovém materiálu je určen zářezový senzor LCS 1. Jde o kapacitní samonastavitelný senzor pracující spolehlivě až do rychlosti pohybu podkladového pásu 61 m/s. Senzor disponuje dvěma dvouhodnotovými výstupy.

Kontrola značek

Pro kontrolu značek na papíru či polyethylenové, mikrotenové nebo celofánové fólii před jejich oddělením z pásu je k dispozici senzor R58 (obr. 2). Jde o kompaktní optický senzor se zaostřením s ohniskovou vzdáleností 10 mm, jenž disponuje automatickým nastavením kontrastu a červenou, zelenou nebo modrou barvou paprsku. Senzor vždy automaticky volí optimální barvu paprsku k dosažení co nejvyššího kontrastu, a tím odpadá složité rozhodování, jaké barevné spektrum pro danou úlohu použít.

Obr. 2.

Obr. 2. Optický senzor pro registraci značek na řezacích strojích

Kontrola rychlosti a polohy rotačních částí

Ke kontrole rychlosti otáčení hřídelí pohonů, kontrola natočení taktovacích systémů plniček a baliček apod. se používají rotační inkrementální a absolutní senzory. V sortimentu společnosti Turck jsou dostupná provedení s plnou nebo dutou hřídelí, rozlišením až 3 600 pulsů na otáčku u inkrementálních a až 29 bitů u absolutních snímačů.

Kontrola kompletnosti a celistvosti výrobků

Pro úlohy, jako jsou kontrola správného uzavření kartonu, přilepení víčka, přítomnosti uzávěru láhve, správného počtu tablet v blistru, správného počtu výrobků v balení, přítomnosti etikety, nástřiku data výroby nebo expirace na výrobky, pro polohování výrobku před etiketováním atd., se používají kamerové inspekční systémy PresencePlusTM od společnosti Banner.

Senzory přesně a spolehlivě kontrolují zvolené plochy s minimálním požadavkem na polohu objektu. Pracují s rozlišovací schopností do 640 × 480, popř. 1 280 × 1 024 bodů ve škále 256 odstínů šedi nebo v 256 odstínech červené, zelené a modré barvy. Senzory porovnávají snímaný obraz s obrazem uloženým v paměti, tj. s obrazem správného provedení objektu. Senzory dále mohou v obraze vyhledávat hrany, otvory, popř. kontrolovat jejich velikost atd. Výsledkem testů, např. při kontrole kompletnosti součásti, je v nejjednodušším případě buď stav OK, je-li vše v pořádku, nebo stav chyba, jestliže provedení nesouhlasí. Senzory se nastavují z PC, které ale potom pro následný provoz již není třeba.

Obr. 3.

Obr. 3. Kamerový systém PresencePlus řady P4 BCR pro čtení maticových kódů

Identifikace výrobků maticovými kódy

Pro identifikaci výrobků maticovými kódy jsou určeny kamerové systémy PresencePlus řady P4 BCR (obr. 3). Ty umějí číst jak čárové kódy, tak maticové, tzv. 2D kódy (též označované datamatrix). Jejich výhodou je několikastupňové kódování, díky němuž je možné kód přečíst i při jeho částečném poškození. Toto není u standardního lineárního kódu možné.

Počítání výrobků

Pro počítání komponent, výrobků a skupinových balení je k dispozici množství senzorů, a to od indukčních kruhových, určených pro počítání malých částí, až po světelné záclony pro velké díly. Rovněž lze vybírat z velkého počtu různých čítačů a počítadel.

Závěr

Společnost Turck v rámci svých služeb nabízí bezplatné zapůjčení senzoru a jeho otestování v konkrétní zákazníkově úloze; u kamerových systémů sestavení vhodného systému (typ kamery, objektivu, osvětlovače) a jeho vyzkoušení u zákazníka.

Jan David, Turck, s. r. o.

Turck s. r. o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 518 766
fax: 495 518 767
gsm: 724 260 950
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz