Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Senzory na evropské úrovni

Automa 5/2001

Gustav Holub

Malí, ale zdatní pomocníci v automatizaci

Obr. 1.

V úzké spolupráci firmy Phoenix Contact a zákazníků vznikají na základě nových nápadů každý rok nové produkty, které velmi usnadňující realizaci systémů průmyslové automatizace. Patří sem, kromě nesčetných individuálních komponent, i mnohá řešení pro komplexní automatizaci a široké spektrum služeb. Nabídka sahá od řadových svorek, montážního a značkovacího materiálu, nástrojů, konektorů, přes připojovací zařízení desek a kart s plošnými spoji, přepěťové ochrany, elektronické spouštěče motorů a relé až po nejrůznější rozhraní a sběrnicový systém Interbus.

Široká paleta výrobků je k dispozici pro řešení s pomocí Ethernetu a napojení na internet. Komponenty Factory Inline se skládají z modulárního systému přepínačů, softwaru pro správu sítě, jakož i komunikačních bran integrujících Interbus do komunikačního systému řízení podniku. Využitím kombinace sběrnic Interbus a Ethernet lze realizovat kompletní výrobní buňky, v nichž je zaručen přenos velkého objemu dat. Základní ethernetová stanice FL IL 24 PK např. umožňuje jednoduše napojit I/O moduly na komunikační sběrnici Ethernet splňující podmínky normy IEEE 802.3.

Obr. 2.

Existující infrastruktura řídicího systému podniku tak může být využita pro připojení lokálních skupin I/O modulů. Při projektování je možné vsadit na rozmanitost a flexibilitu modulů Interbus Inline. Stanici Interbus Inline schopnou provozu s Ethernetem lze sestavit jako stavebnici z funkčních jednotek, jako jsou digitální a analogové moduly, čítače, výkonové spínače, elektropneumatické moduly atd.

Pro velmi specifické požadavky různých oblastí použití v automatizaci na bázi PC je k dispozici automatizační systém s decentralizovanými řídicími jednotkami, stejně jako výkonné centralizované řídicí systémy. Kompaktní řídicí panely s integrovanou obslužní jednotkou a rozhraním Interbus jsou vhodné pro velkosériově vyráběné stroje i pro obsluhu jednoúčelových malosériových zařízení. Modulární stavebnice Interbus Inline je otevřený systém, např. pro využití v sítích Profibus DP.

Obr. 3.

Zdatnými pomocníky jsou např. nově vyvinuté elektronické spínače a regulátory otáček elektromotorů pro tzv. bezrozváděčovou instalaci. Čtyři varianty těchto spínačů IBS IP 400 v jednokanálovém a dvoukanálovém provedení mohou prostřednictvím sběrnice Interbus spínat a řídit různé servopohony s rozsáhlou diagnostikou a hlášeními o stavu modulu. U těchto automatizačních prostředků je třeba se zmínit o čtyřvodičovém svorkovém bloku pro zapojování veškerých výkonových trojfázových spotřebičů, který je díky patrové konstrukci mimořádně kompaktní. Všechny tři fáze a ochranný vodič jsou zapojeny s roztečí 6 mm. Jednotlivé spoje mohou být pro snadnou identifikaci a vyloučení chybného přiřazení vodičů označeny nebo potištěny. Patka automaticky zajišťuje kontakt při aretaci na montážní liště.

Profesionálně zhotovené popisy jsou stále důležitější pro racionalizaci montáže. Co se týče samotného označování, resp. etiketování vodičů, má firma Phoenix Contact k dispozici popisovací software, termotiskárny a speciální násuvné pásky. Software pro popisování pracuje ve Windows NT/95/98. Dané označení je možné převzít přímo ze systému CAD/CAE a dále zpracovat. Tato možnost šetří čas při přípravě popisů vodičů a svorek. Také pro manuální zadání lze využít mnoho funkcí.

Obr. 4.

Rychlá a robustní tiskárna je vhodná pro označování velkých počtů štítků při použití barevných etiketovacích pásek ve velkých kotoučích. K dispozici jsou dva typy cenově rozdílných termotiskáren s různým komfortem obsluhy, přičemž obě lze použít pro označování svorek, vodičů, kabelů nebo jiných provozních prostředků. Velké rozlišení tisku 300 dpi (12 bodů na mm2) zajišťuje prvotřídní zobrazení popisů.

K popisování v drsném průmyslovém prostředí je možné použít pásky z velmi odolných materiálů. Pásky PABI jsou popisovány laserovou tiskárnou, pásky PABT termotiskárnou. Firma Phoenix Contact používá tyto pásky i ve vlastní výrobě za velmi nepříznivých pracovních podmínek. Pásky snesou teploty do +80 °C, velké mechanické namáhání, jsou odolné vůči deformacím i stříkajícím olejům, mazadlům a chladicím kapalinám, používaným u obráběcích strojů.

[Tiskové informace Phoenix Contact.]