Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Senzorická rukavice upozorňuje na přítomnost toxických látek

Bezpečnost pracovníků má v laboratořích a ve výrobě prioritu. Zejména lidé pracující v chemické výrobě, v polovodičovém průmyslu nebo ve výzkumných laboratořích jsou velmi často vystaveni působení toxických a škodlivých látek. Problém je v tom, že většinu agresivních a toxických látek lidské smysly nevnímají, a proto je neopatrné zacházení s nimi tak nebezpečné. Dnes již existuje široký výběr detekčních přístrojů od citlivé měřicí techniky až po termovizní kamery, pomocí nichž mohou zaměstnavatelé chránit své zaměstnance před nebezpečnými látkami. V budoucnu by mohlo být toto spektrum rozšířeno o zajímavé řešení, které je snadno použitelné a navíc k provozu nepotřebuje elektrický proud. Je to speciální ochranná rukavice (obr. 1), kterou vyvinuli odborníci Fraunhoferova ústavu pro modulární technologie v tuhé fázi EMFT (Einrichtung für Modulare Festkörper-Technologien) v Regensburgu. Rukavice spolehlivě pozná, že se v jejím bezprostředním okolí vyskytují toxické látky a okamžitě na ně upozorní.

Textilní materiál, ze kterého je ochranná rukavice vyrobena, je totiž napuštěn vhodnými senzorickými substancemi, které indikují přítomnost nebezpečných látek změnou barvy. Změna barvy, např. z bezbarvé (při nepřítomnosti nebezpečné látky) na modrou (při přítomnosti nebezpečné látky) okamžitě varuje pracovníka, že je v ohrožení. Klíčovým úkolem je „na míru“ vyvinout a vyrobit indikační senzorické barvivo, které na přítomnost konkrétní toxické nebo nebezpečné látky dostatečně rychle reaguje změnou barvy. Senzorická barviva se na textilní části ochranných pomůcek nanášejí postupy běžně používanými v textilním průmyslu, např. ponořením do barevné lázně, sítotiskem apod. Senzorické barvivo musí na textilii bezpečně držet a nesmí být odstraněno ani při běžném praní. „Při volbě barvy se většinou řídíme přáními zákazníka,“ říká Dr. Sabina Truppová, vedoucí výzkumu senzorických materiálů ve Fraun­hoferově ústavu EMFT.

Další možnosti použití senzorických barviv vidí Dr. Truppová např. v potravinářském odvětví, kde by mohly barevné indikátory integrované ve fóliových obalech nebo v uzávěrech lahví v budoucnu indikovat kvalitu zabalených potravin. Datum minimální trvanlivosti natištěné na obalu totiž neposkytuje záruku, že je všechno v pořádku. V důsledku chyby při balení, skladování nebo při přerušení chladicího řetězce se zboží často zkazí dřív, aniž by to spotřebitel poznal. Týká se to zejména olejnatých a tučných produktů, ale také masa, ryb a hotových jídel. „Senzorická indikační barviva by mohla být použita např. také pro rychlou kontrolu netěsností a úniku plynů z plynovodů,“ připomíná Dr. Truppová. Pracovníci Fraunhoferova ústavu EMFT představili novinku odborné veřejnosti poprvé na květnovém mezinárodním veletrhu Sensor + Test 2013 v Norimberku. Ukázali tím zejména možnost realizovat senzorické funkce bez náročné elektroniky, dnes již často opomíjenou.

[Handschuhe bekennt Farbe. Fraunhofer Presseinformation, 14. května. 2013.]

(Kab)

Obr. 1. Senzorická rukavice se v přítomnosti nebezpečné látky zbarví domodra

(foto: Fraunhofer EMFT)