Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Sentron Powermanager pomáhá hospodařit s energií v budovách a průmyslových provozovnách

Společnost Siemens uvádí na trh programový nástroj Sentron Powermanager, který usnadňuje realizaci systémů na bázi PC zajišťujících účelné využívání elektrické energie v účelových budovách a malých průmyslových komplexech. Program sleduje, zobrazuje, ukládá a dále vyhodnocuje naměřené hodnoty elektrických veličin (včetně spotřeby elektrické energie), a umožňuje tak zjistit špičky v odběru elektřiny či detekovat poruchu výrobního zařízení a realizovat preventivní opatření. Aby uživatel mohl program používat, potřebuje PC s operačním systémem Windows a měřicí přístroje s komunikačním rozhraním Modbus.
 
Program Sentron Powermanager je při dodávce standardně detailně nastaven, takže ho lze snadno uvést do provozu. Vedle jednoduchého a pohodlného zaznamenávání údajů z multifunkčních měřicích přístrojů řady Sentron PAC a jističů Sentron 3WL, popř. Sentron 3VL, umožňuje číst a zpracovávat údaje i z jiných zařízení komunikujících protokolem Modbus. Údaje ze zařízení typu Sentron se zobrazují on-line v předem připravených tabulkách a lze je snadno dále zpracovávat i archivovat. Program Sentron Powermanger zaznamenává a zobrazuje také rozdělení spotřeby podle jednotlivých nákladových středisek v budově či závodě a její průběh v čase. Uživatel dostává informace o stavu provozního zařízení, využití provozních jednotek a o způsobu, jakým spotřebovávají energii. Díky tomu lze předcházet špičkám ve spotřebě a snížit tak celkové výdaje za energii.
 
Další standardní funkcí programu Sentron Powermanager je sledování připojených spotřebičů. Události a zprávy se uživateli zobrazují na PC, takže může okamžitě reagovat na poruchy. Při použití volitelného modulu Expert lze program Sentron Powermanager nastavit podle individuálních potřeb uživatele. Modul spolu s nástroji pro tvorbu grafických zobrazení obsahuje také integrovaný skriptovací jazyk, což uživateli umožňuje vytvářet si vlastní způsoby sledování spotřeby energie s použitím grafických zobrazení. Dovednosti a zkušenosti dovolující dokonale využít bohatství funkcí, které program nabízí, lze získat ve speciálních školicích kurzech společnosti Siemens.
 
O tom, jak rozsáhlý systém hospodaření s energií použije a kolik do něj bude investovat, rozhoduje sám zákazník. Program Sentron Powermanager poskytuje v tomto ohledu skutečně široké možnosti – od jednoduché standardní úlohy sledování několika málo měřicích přístrojů až po zcela individuálně řešené zákaznické systémy s až 200 připojenými spotřebiči a rozličnými specifickými funkcemi. Pružný způsob licencování umožňuje daný systém bez ztráty dat kdykoliv rozšířit o další funkce nebo zařízení. Volitelně mohou být mnohé z funkcí systému přístupné přes internet.
 
Program Sentron Powermanager je součástí tzv. Environmental portfolia, v jehož rámci společnost Siemens vyvíjí a dodává technické a programové prostředky šetrné k životnímu prostředí. V obchodním roce 2009 dosáhla v této oblasti celkového obratu asi 23 miliard eur, a stala se tak největším světovým dodavatelem produktů šetrných k životnímu prostředí. Produkty a systémy značky Siemens umožnily v uvedeném období zmenšit množství emisí CO2 o 210 milionů tun. Jde o stejné množství CO2, které za rok společně vyprodukují světová velkoměsta New York, Tokio, Londýn a Berlín.
(js)
 
Obr. 1. Programový nástroj Sentron Powermanager umožňuje vytvářet na bázi PC skutečně „na míru“ systémy zajišťující efektivní využívání elektrické energie v účelových budovách a malých průmyslových komplexech