Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Sensor+Test 2015 – zaměření na sledování životního prostředí

Od 19. do 21. května se bude v Norimberku konat odborný veletrh měřicí, snímací a zkušební techniky Sensor+Test 2015. Návštěvníci se mohou opět těšit na výstavu přehledně uspořádanou podle měřených veličin a typů výrobků. Firmy zde obvykle vystavují ve stáncích menší velikosti a návštěvníci se bez velké námahy seznámí s kompletní nabídkou měřicí techniky – od jednoduchých mikrosenzorů až po složité měřicí a zkušební sestavy, od komponent připravených k okamžitému použití až po individualizované služby.

 

Sledování životního prostředí

V průmyslových provozech je v současnosti nutné vyrovnat se s environmentálními požadavky, a k tomu je nezbytné mít k dispozici spolehlivě naměřené hodnoty. Přesné sledování okolního prostředí je důležité pro manažery, kteří nemohou dopustit, aby byla obsluha vystavena zdravotním rizikům. Naměřené hodnoty přispějí k optimalizaci průmyslových procesů a také k dodržování nových zákonných požadavků.
 
Proto výbor vystavovatelů ve spolupráci s výkonnou radou AMA Association for Sensors and Measurement zvolil sledování životního prostředí za zvýrazněné téma veletrhu Sensor+Test 2015. Důraz bude kladen na systém pro měření kvality ovzduší.
 
Návštěvníci se zájmem o tuto techniku získají na veletrhu přehled o nových relevantních produktech a řešeních návštěvou stánků na výstavní ploše a také přednáškového fóra (Special Forum) v hale 12. První den veletrhu, v úterý 19. května, budou prezentace v tomto fóru věnovány právě sledování životního prostředí.
 

Konference na veletrhu Sensor+Test 2015

Vědecké přednášky odborníků nejen z Německa, ale z celého světa budou uvedeny na dvou bienálních konferencích:
  • Sensor 2015 – sedmnácté mezinárodní konferenci o snímací a měřicí technice,
  • IRS² – čtrnácté mezinárodní konferenci o infračervených snímačích a systémech.
 

Tradiční soutěž představí výsledky výzkumu a vývoje

Odborným garantem veletrhu je profesní sdružení AMA Association for Sensors and Measurement. Toto sdružení letos pořádá již popatnácté soutěž AMA Innovation Award. Celkem 50 pracovníků výzkumu a vývoje se v letošním roce přihlásilo do této soutěže o 10 000 eur. Předseda poroty soutěže AMA Innovation Award prof. Dr. Andreas Schütze řekl: „V tomto roce byla kvalita předložených prací výjimečně vysoká, proto jsme nominovali šest z nich. Každý z těchto nově vyvinutých výrobků potvrzuje, jak klíčové jsou metody snímání a měření pro pokrok v nejrůznějších oblastech.“ Šest výsledků výzkumu a vývoje nominovaných na cenu AMA Innovation Award je uvedeno v tab. 1 v abecedním pořadí přihlášených výzkumníků.
 
Vítěz nebo vítězové ceny AMA Innovation Award 2015 budou oznámeni 19. května při slavnostním otevření odborného veletrhu Sensor+Test 2015 v Norimberku.
 
Nedávno byla soutěž rozšířena o Cenu mladých podniků, o kterou mohou soutěžit začínající firmy, které nepodnikají déle než pět let, nemají více než 50 zaměstnanců a jejich roční obrat nepřesahuje 10 milionů eur. Tato speciální soutěž již má svého výherce, jímž je Dr. Christian Pawlu z Vídně (firma Crystalline Mirror Solutions GmbH) za vývoj velmi přesného měření frekvence pomocí krystalických polovodičových zrcadel.
 

Ohlédnutí za loňským ročníkem

Veletrh Sensor+Test 2014 navštívilo přesně 7 983 odborníků a prezentovalo se na něm 575 vystavovatelů (oproti 543 vystavovatelům v roce 2013). Zatímco počet německých vystavovatelů zůstal beze změny, podíl zahraničních vystavovatelů byl loni rekordní – 209, což je 36 % z celkového počtu. Průzkum mezi vystavovateli a návštěvníky uskutečněný pořadatelem na loňském veletrhu obsahoval také dotaz na ekonomickou situaci v odvětví snímací techniky: 51 % vystavovatelů, a dokonce 62 % návštěvníků očekávalo růst obratu v podnikání.
 

Dvě dobré zprávy na konec

Holger Bödeker, ředitel organizátora veletrhu AMA Service GmbH, slíbil, že v roce 2016 se Sensor+Test přesune do novějších hal norimberského výstaviště, které vystavovatelům a návštěvníkům poskytnou výrazně lepší prostředí. Druhou příznivou zprávou je, že volnou jednodenní vstupenku na veletrh lze získat vyplněním dotazníku na tomto odkazu: www.sensor-test.de/service/sensorticket.php?Spr=en.
(ev)
 

Tab. 1. Výsledky výzkumu a vývoje v oboru snímací techniky nominované na AMA Innovation Award 2015

Výsledek Autoři
velmi přesné měření frekvence pomocí krystalických polovodičových zrcadel Prof. Dr. Markus Aspelmeyer, Dr. Garrett Cole, Dr. Christian Pawlu (Crystalline Mirror Solutions GmbH, Vienna)
měření reflexních povrchů pomocí rozsáhlé nanotopografie Alexander Tobisch, Dr. Martin Schellenberger, Prof. Dr. Ing. Lothar Pfitzner (Fraunhofer IISB, Erlangen) a Daniel Raseghi, Meinrad Spitz (E+H Metrology GmbH)
fotodioda Ge-on-Si se světelnými pastmi z černého křemíku Martin Steglich, Dr. Ernst-Bernhard Kley (Fr.-Schiller University Jena) a Dr. Michael Oehme, Prof. Jörg Schulze (Stuttgart University)
širokopásmový nízkopříkonový radarový hladinoměr FMCW Dr. Christoph Schmits, Dr. Michael Vogt (KROHNE Innovation GmbH, Duisburg) a Prof. Dr. Nils Pohl, Timo Jaeschke, Christian Schulz (Ruhr University Bochum)
nechlazená zobrazovací ohnisková pole MWIR Tachyon1024 Microcore SWaP-C, 1 kHz pro
průmyslové využití
Dr. Germán Vergara, Rodrigo Linares, Raul Gutierrez, Arturo Baldasano (New Infrared Technologies S.L., Boadilla del Monte)
lumiMEMS: základní technologie pro odečet chemických senzorů založená na mikrokonzolách Dr. Gino Putrino, Prof. Adrian Keating, Prof. Mariusz Martyniuk, Prof. Lorenzo Faraone, Prof. John Dell (University of Western Australia)