Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Sensor+Test 2013 v Norimberku

Třídenní veletrh měřicí a zkušební techniky Sensor+Test 2013 se konal ve dnech 14. až 16. května v Norimberku. Ve dvou halách, č. 11 a 12, vystavovalo celkem zhruba 541 vystavovatelů, z nichž celá čtvrtina byla z jiných zemí než z Německa. Vystavovatelé obsadili výstavní plochu 19 000 m˛ a veletrh navštívilo přibližně 8 000 návštěvníků. Počet vystavovatelů i návštěvníků se téměř přesně shoduje s loňskými čísly s tím rozdílem, že mírně klesl počet vystavovatelů z Německa, a naproti tomu počet zahraničních vystavovatelů vzrostl o 25 %.

Měřicí technika a změny v energetice

Zdůrazněným tématem veletrhu byla tzv. obnovitelná energie (Regenerative Energie) – tedy měřicí a řídicí technika využívaná ve fotovoltaických, větrných a bioplynových elektrárnách. Na výstavišti byla dvě fóra pro prezentace vystavovatelů. Fórum v hale 12 věnované obnovitelným zdrojům energie přilákalo první den veletrhu mnoho posluchačů, kteří přišli sledovat panelovou diskusi o tom, jaká snímací a měřicí technika je třeba pro spolehlivý provoz stanic na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Při současné reformě energetiky v Německu jsou do elektrické distribuční sítě zapojovány četné větrné a fotovoltaické elektrárny, pro jejichž spolehlivý provoz má měřicí technika velký význam – na tom se shodlo všech pět účastníků diskuse. Moderátorem byl šéfredaktor časopisu Industrielle Automation Dirk Schaar. Polemika se stočila také na to, jak může měřicí technika přispět k bezpečnosti dodávek energie z decentralizované sítě obnovitelných zdrojů. Diskutující se shodli na tom, že manažeři výrobních podniků odpovídají za to, aby jejich výroba byla na vysoké technické úrovni a běžela spolehlivě. Jen obtížně si lze představit, že by měli také řešit otázku, zda bude k dispozici energie na napájení motorů.  

Očekávání vystavovatelů

Pořadatel veletrhu Sensor+Test, AMA Service GmbH, provedl v době veletrhu Sensor+Test 2013 dotazníkové šetření mezi vystavovateli. Z něj např. vyplynulo, že nejvíce návštěvníků bylo z odvětví výroby automobilů (včetně dodavatelských firem) a konstrukce strojů a zařízení. Mezi další výrazně zastoupené obory mezi návštěvníky patřily elekrotechnika, zdravotnictví a energetika. Vystavovatelé byli také dotazováni na současnou hospodářskou situaci. Z grafu na obr. 2 je patrné, že většina vystavovatelů pokládá současný stav za stabilní nebo mírně se zlepšu­jící. Ekonomický pokles uvedlo výrazně méně vystavovatelů než loni. 

Ocenění inovativních výrobků

Na letošním veletrhu Sensor+Test byly již tradičně vyhlášeny výsledky soutěže AMA Innovationpreis. Soutěž má letos dva vítěze, kte­ří se rovným dílem podělí o 10 000 eur, které AMA do soutěže věnuje. Odborná porota ocenila dva produkty, které ji přesvědčily jak vysokou technickou úrovní, tak velmi dobrými možnostmi uplatnění na trhu. Lase­rový vibrometr-mikroskop pro prostorové měření oscilací mikroskopických objektů je výsledkem práce výzkumného týmů firmy Polytec GmbH. Druhý vítěz je výzkumný tým složený z odborníků dvou vídeňských firem, Xarion GmbH a Knowles Electronics Austria GmbH, a Technické univerzity Vídeň, který vyvinul optický mikrofon bez membrány. Tento mikrofon bez pohyblivých částí se vyznačuje plně lineárním příjmem zvuku, který není rušen větrem. Zvuk je měřen opticky na základě změn indexu lomu vzduchu a zvukových vln. 

Příští ročník bude věnován bezpečnosti

Příští ročník veletrhu Sensor+Test se uskuteční od 3. do 5. června 2014 opět na výsta­višti v Norimberku společně se sedmnáctým symposiem Sensors and Measuring Systems. Zdůrazněným tématem veletrhu bude bezpečnost a zabezpečení (Safety and Security).

(ev)

Obr. 1. O veletrh Sensor+Test 2013 byl ze strany návštěvníků značný zájem (zdroj: AMA Service GmbH)

Obr. 2. Názor na současnou ekonomickou situaci návštěvníků veletrhu Sensor+Test; údaje v závorce a sloupce šedé barvy uvádějí údaje z průzkumu v roce 2012 (zdroj: AMA Service GmbH)