Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Sensor+Test 2010 – snímací a zkušební technika na jednom místě

Od 18. do 20. května 2010 se v Norimberku uskuteční 17. mezinárodní odborný veletrh senzoriky, měřicí a zkušební techniky Sensor+Test 2010. Pořadatel veletrhu, německé sdružení pro senzoriku AMA, počítá s tím, že se vzhledem k rostoucímu ekonomickému významu vystavované techniky bude letos na veletrhu prezentovat opět přibližně pět stovek vystavovatelů navzdory tomu, že většina odběratelských odvětví prožívá ještě ekonomický pokles. K účasti na veletrhu dodavatele vybízí také velká poptávka po inovacích ze strany uživatelů. Ukázkám měřicí, snímací a zkušební techniky v praxi bude na veletrhu již tradičně vyhrazena v hale 11 plocha označená jako Action Area (obr. 1). Četné přednášky o novinkách a diskusní fóra budou pro návštěvníky uspořádány v přednáškových oblastech v halách 11 a 12.
 
Již podesáté vyhlásilo sdružení AMA mezinárodní soutěž o cenu za inovace, Sensor Innovation Award, a z přihlášených uchazečů porota nominovala na cenu tři kandidáty. Výzkumný ústav pro mikrosenzoriku a fotovoltaiku CiS se bude o cenu ucházet se snímacím systémem do ucha pro měření životních funkcí. Fraunhoferův institut pro mikroelektronické obvody a systémy (IMS) soutěží s přístrojem, který snímá vzdálenost v prostoru (3D) na základě doby průletu a má integrovanou pulzní metodu. Finská firma Gasera Ltd. se do soutěže inovací přihlásila s infračerveným analyzátorem plynů FTIR-PAS do ruky k detekci toxických chemikálií v bezpečnostních systémech, který využívá nový, výjimečně citlivý senzor MEMS. Na odměny vítězům vynaloží sdružení AMA částku 10 000 eur.
 
V době konání veletrhu Sensor+Test 2010 uspořádá německý svaz VDE v kongresovém centru umístěném uprostřed norimberského výstaviště dvoudenní (18. a 19. května 2010) odbornou konferenci Sensoren und Messsysteme 2010. Přibližně 300 odborníků z průmyslové praxe a z výzkumu vystoupí na konferenci s příspěvky o použití senzorů v průmyslu. Mezi témata budou patřit senzory v oblasti bezpečnosti a hromadně vyráběné senzory, RFID, senzory pro automobily, MEMS, energeticky soběstačné senzory na principu nanostruktur apod. Zároveň bude konference informovat o nových objevech v klasických oblastech senzoriky.
(ev)
 
Obr. 1. Akční ukázka měřicí techniky na Action Area (zdroj: AMA Fachverband für Sensorik, e. V.)