Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Semináře o Foundation Fieldbus pro inženýrské firmy

číslo 11/2005

Semináře o Foundation Fieldbus pro inženýrské firmy

Za velmi úspěšné považuje organizace Fieldbus Foundation první setkání zástupců inženýrských firem, které uspořádala v Londýně 23. července 2005. Na semináři, jehož cílem bylo umožnit výměnu zkušeností a nabídnout osvědčené pracovní postupy (best practices) při projektová a realizaci projektů řídicích systémů využívajících sběrnici Foundation Fieldbus (FF), se sešli zkušení vedoucí projektů z několika předních britských inženýrských firem, včetně společností jako Aker Kvaerner Process, CB & I John Brown Ltd., Fluor Ltd., Foster Wheeler Energy Ltd., Jacobs Engineering Ltd., KBR Halliburton, M. W. Kellogg Ltd., Snamprogetti Ltd., Stone & Webster a Teknica. Díky strmému růstu počtu instalací řídicích systémů s FF většina přítomných již úspěšně realizovala menší či větší projekty tohoto druhu a současně se také setkala s mnoha dalšími příležitostmi pro FF. Seminář tak skutečně mohl probíhat především v rovině výměny zkušeností z praxe.

Protože citovat jednotlivé přednášející je nad rámec této zprávy, neadresně uveďme alespoň něco z toho, co bylo na semináři řečeno o FF:

  • technika FF není obtížná, je jen jiná než klasická technika; pro inženýrské firmy, které s ní pracují, je tudíž důležité, aby patřičně změnily svoje zavedené pracovní postupy,

  • sběrnici je třeba specifikovat do všech podrobností v co nejrannějším stadiu životního cyklu projektu; jen tak se lze jednak vyhnout předělávkám v etapě podrobného projektování a jednak zajistit, že se nakoupí správné přístroje,

  • technika FF významně spoří místo v rozváděčích a náklady na kabeláž; k dosažení co největších úspor je třeba změnit pracovní postupy, např. ověřovat typické segmenty sběrnice a kontrolovat konfiguraci přístrojů před jejich namontováním, což může zrychlit kontrolu řídicích smyček na místě jejich instalace,

  • z porovnání průběhu tradičních projektů využívajících smyčku 4 až 20 mA s průběhem projektů založených na FF plyne, že významných úspor nákladů oproti tradiční technice dosáhly s FF ty inženýrské firmy, které na začátku investovaly do důkladného školení o FF.

Londýnský seminář sponzorovali především hlavní dodavatelé provozních přístrojů pro FF, tj. společnosti ABB, Emerson Process Managment, Endress+Hauser, Honeywell, Invensys, MTL Instruments, Pepperl + Fuchs, Rockwell, Softing, Yokogawa, Hawke, Smar and Turck.

Povzbuzena úspěchem v Londýně, připravila Fieldbus Foundation obdobný seminář v Nizozemí v září a v Itálii na listopad 2005. V Německu a ve Francii se tyto semináře o FF uskuteční na začátku příštího roku. Další informace lze nalézt na http://www.fieldbus.org
[Fieldbus Foundation, 5. srpna 2005.]

(sm)