Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Semináře nakladatelství FCC Public na veletrhu Amper 2013

Nakladatelství FCC Public uspořádá v rámci doprovodného programu veletrhu Amper v sálech haly P tři semináře. Hned první den veletrhu, v úterý 19. března, se od 9.00 do 13.00 hodin v sále P4 uskuteční seminář s názvem Perspektivy elektromobility II, který se neomezí jen na automobily na čistě elektrický pohon, ale bude se věnovat také vozidlům s různými typy hybridních pohonů.

Na využití výsledků výzkumu a vývoje automatizační techniky se zaměří seminář Perspektivy automatizace II, který proběhne v sále P4 ve středu 20. března od 9.00 do 13.30 h. Účastníci budou moci diskutovat o možnostech podpory výzkumu, vývoje a inovací a o propojení těchto aktivit s podnikatelskou praxí (na semináři vystoupí mj. doc. Vladimír Kebo, člen předsednictva Technologické agentury ČR). Představeny budou konkrétní příklady realizovaných výzkumných, vývojových a inovačních projektů. Seminář se uskuteční za podpory Českomoravské elektrotechnické asociace.

Kdo se chce dovědět více o transportu elektrické energie z místa výroby do místa spotřeby, ten by si ve čtvrtek 21. března neměl nechat ujít devátý ročník semináře Energie pro budoucnost, konaný v sále P1. Jak napovídá podtitul semináře Doprava elektrické energie od výroby ke spotřebě, bude pojednávat o dodávkách elektrické energie z různých hledisek: legislativního, ekonomického, organizačního a technického.       

(ev)