Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Semináře EPLAN Efficiency days

Firma Eplan Software & Services uspořádala v průběhu května a června ve dvou městech v České republice a ve dvou na Slovensku semináře EPLAN Efficiency days.

Půldenní semináře byly rozděleny do dvou sekcí: první byla určena pro projektanty a konstruktéry, druhá pro vedoucí projektových týmů a konstrukčních kanceláří a manažery inženýrských firem.

Osobně jsem měl příležitost zúčastnit se semináře, který se konal v Praze, a navštívil jsem úvodní přednášky první sekce a závěrečnou diskusi sekce druhé. Zatímco v první sekci šlo spíše o prezentaci nových softwarových nástrojů a řešení, druhá byla mnohem víc zaměřena na výměnu zkušeností – jednotliví účastníci popisovali, jaké nástroje používají v procesu vývojových a projektových prací, a odborníci firmy Eplan jim navrhovali, jak tyto procesy optimalizovat s využitím softwaru Eplan. 

Obr. 1. Toto jsou problémy, s nimiž se potýká asi každá konstrukční nebo projektová kancelář – a s nimiž dokáže Eplan pomoci (ze semináře EPLAN Efficiency days)

V první sekci pro projektanty a konstruktéry se přednášky týkaly zejména zjednodušení projektových prací, včetně programování a správy PLC, HMI, I/O modulů a komunikačních sběrnic. V systému Eplan je k dispozici navigátor PLC, který uživatelům umožňuje spravovat jednotlivé automatizační komponenty obsažené v projektu a zobrazené v podobě prostého seznamu nebo seznamu se stromovou strukturou. Je možné volit zobrazení podle zapojení komponent nebo podle struktury programu logického řízení. Kliknutím je možné přenést se z navigátoru přímo na zobrazení zvoleného PLC a jeho svorek. To dříve vyžadovalo dlouhé listování v dokumentaci, při němž, zvláště u rozsáhlých a složitých projektů s dlouhou historií, mohlo snadno dojít k omylu. Použití systémů Eplan snižuje riziko chyb např. při adresování a přiřazování svorek a zlepšuje kvalitu celé dokumentace.

Výrazným přínosem systémů Eplan je možnost integrace mechanické a elektrické konstrukce, včetně konstrukce rozváděčů, kabelových tras, potrubních vedení a hydraulických a pneumatických prvků. Zatím je běžnou praxí, že strojní inženýři používají jiný software než elektrokonstruktéři a výměna dat mezi nimi je manuální, tedy pomalá, náročná na pracovní sílu a s možností vzniku chyb. To Eplan odstraňuje: již pro počáteční návrh je možné použít Eplan Preplanning – to mj. znamená, že už od počátku mohou uživatelé nejen zaznamenávat konstrukční nápady, ale tvořit i seznam potřebných komponent, včetně např. představy o ceně projektu. K propojení jednotlivých konstrukčních oddělení Eplan nabízí Eplan Syngineer: plně transparentní systém, který umožňuje každému, kdo je zapojen do projektu, stálý přístup k informacím o stavu vývoje produktu a jednotlivých procesech, ať používá CAD, CAE (Autodesk AutoCAD nebo Inventor, Solid Edge, Solid Works apod.), nebo programovací prostředí pro PLC (kompatibilní s Codesys). Systém navíc zaručuje, že všechna data jsou vždy aktuální, a dokonce dovoluje komunikovat i s dalšími odděleními: oddělením prodeje, řízení výroby nebo servisu.

Z druhé sekce jsem si odnesl především to, že Eplan není jen dodavatelem softwaru, ale disponuje také týmem zkušených odborníků, kteří dokážou zákazníkům doporučit řešení vytvořená přesně podle jejich požadavků, určovaných nejen samotnými konstruktéry a projektanty, ale často i jejich mateřskými firmami a rovněž koncovými zákazníky. Eplan provází konstruktéry a projektanty celým životním cyklem projektu: od úvodních návrhů a nabídkové fáze přes konstrukci, výrobu, montáž, tvorbu dokumentace a uvedení do provozu až po následný servis.

Co si na firmě Eplan zákazníci cení asi nejvíce: nevytváří žádný uzavřený ekosystém soustředěný kolem jedné mocné firmy, ale platformu otevřenou pro každého, kdo chce přispět k urychlení procesů projektování a konstruování a ke snížení nákladů na inženýrské práce.

Petr Bartošík