Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Semináře a konference EGÚ Praha Engineering

Cyklus E 2017 pokračuje 26. dubna seminářem č. 4 na téma smart gridssmart metering – principy a digitalizace v energetice. Koncept smart grids obecně zahrnuje široké spektrum témat. Seminář je zaměřen na prezentaci a určitou reflexi aktuálních trendů i konkrétních realizací. Akcentována je snaha umožnit širokou diskusi zainteresovaných.

V květnu bude cyklus pokračovat seminářem na téma systémové řešení volatility energetických zdrojů a bilančních požadavků řízení a na téma akumulace elektřiny a tepla. Seminář, který se uskuteční 17. května, je zaměřen na vysoce aktuální a diskutovanou problematiku, již lze posuzovat z různých hledisek: na jedné straně jsou to principy technických řešení a na druhé straně možnosti jejich uplatnění v praxi. V současné době patří k aktuálním tématům i právní status akumulace.

Oba semináře se budou konat na tradičním místě v budově UTIA AV ČR v Praze.

Ve dnech 23. a 24. května 2017 se v Poděbradech uskuteční 22. ročník konference Poděbrady – aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy. Konference bude mít tyto tematické bloky:

  • elektroenergetika ČR a SR – aktuální stav, výhledy a perspektivy v evropském kontextu (tematický blok bude orientován na aktuální témata energetiky v národním i evropském kontextu a reflektována budou i trendová témata energetická unie, průmysl 4.0, digitalizace energetiky aj.),
  • metodologie a technická řešení pro elektroenergetiku (tradičně časově dominantní část programu bude zaměřena na technické otázky a problémy řízení elektrizační soustavy v nových podmínkách a aktuálních souvislostech a na jejich řešení).

Bližší informace k programu a registrace jsou na www.egu-prg.cz.

(ed)