Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Seminář Průtok 2005 bude v listopadu

číslo 8-9/2005

Seminář Průtok 2005 bude v listopadu

Již 22. tradiční seminář o měření průtoku – Průtok 2005 – uspořádá národní komitét pro měření průtoku IMEKO TC 9 v netradičním podzimním termínu v hotelu Olympik v Praze dne 15. listopadu 2005. Tématem semináře budou aktuální problémy z oblasti měření průtoku tekutin v průmyslu. Budou připomenuty tradiční a představeny nové měřicí metody a přístroje a prezentovány zkušenosti s nimi se zvláštním zaměřením na správné inženýrské postupy projektování umožňující realizovat řetězce pro měření průtoku na technické i ekonomické úrovni odpovídající současným požadavkům.

Připravovány jsou přednášky (diskuse) na následující témata:

  • teorie a principy měření průtoku, měřicí obvody moderních průtokoměrů,
  • hmotnostní a ultrazvukové průtokoměry v praxi,
  • vyhodnocovací jednotky pro průtokoměry (flow computer),
  • nástroje k integraci průtokoměrů do řídicích systémů (FDT/DTM, EDD, EDDL),
  • ověřování průtokoměrů,
  • požadavky ISO na průmyslová měření,
  • problematika projektování měřicích řetězců (diskusní fórum nad třemi modelovými příklady).

Seminář bude zčásti veden interaktivní formou diskuse mezi posluchači a přednášejícími.

Souběžně s jednáním semináře se uskuteční výstavka průtokoměrné techniky.

Organizačně zajišťuje akci Agentura Action M (tel.: +420 267 312 334, e-mail: andrea@action-m.com). Podrobnější informace včetně přihlášky lze nalézt na http://www.action-m.com/prutok2005

(sk)