Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Seminář o správě měřidel ve strojírenské výrobě

Ve čtvrtek 9. září 2010 se na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně uskutečnil seminář k problematice správy měřidel v systémech řízení kvality v oboru strojírenské výroby se zaměřením na automobilový průmysl a ostatní příbuzné obory. Na přípravě semináře se dále podílely:
  • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) v Praze, odbory technické normalizace a metrologie,
  • ústav technologie obrábění, projektování a metrologie (UTOPM) Fakulty strojní ČVUT v Praze,
  • ústav výrobních strojů, systémů a robotiky (UVSSR) Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně,
  • redakční rada internetového časopisu Kvalita a geometrické specifikace produktů,
  • akreditovaná zkušební laboratoř MZDS (Mobilní zkušebna délkoměrů a výrobních strojů).
Přednášející ze spolupořádajících organizací a institucí přednesli na semináři několik významných příspěvků. Všechny jsou umístěny v elektronické podobě na stránkách http://gps.fme.vutbr.cz.

(lk)