Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Seminář o realitě a možnostech použití RFID v logistice a výrobě

číslo 10/2006

Seminář o realitě a možnostech použití RFID v logistice a výrobě

Zvýšení stupně automatizace, zefektivnění logistických procesů a výrobních operací, snížení chybovosti a nákladů, nové možnosti sledování logistických jednotek a zboží až na úroveň jednotlivých kusů – to jsou nejdůležitější přínosy RFID, jak je označili účastníci semináře, který se zabýval použitím RFID v logistice a výrobě.

Seminář uspořádala společnost Barco ve spolupráci se společnostmi Alien Technology, Zebra Technologies a sdružením GS1 Czech Republic. Odborný seminář se konal 22. června 2006 v hotelu Corinthia Panorama v Praze. Seminář podpořily společnosti PSC a Argox. Mediálními partnery se staly časopisy ITsystems, Automa a portály Skladuj.cz a Systemonline.cz

Seminář byl rozdělen na tři části. V první části zástupci ze sdružení GS1 Czech Republic představili základní principy RFID a systému EPC Global. Druhá část, vedená panem Pípalem ze společnosti Barco, byla zaměřena na příležitosti pro využití RFID v praxi. Závěrečná část se zabývala příklady použití RFID ve světě a výsledky pilotních projektů. Stephen Crocker (Alien Technology) představil příklady použití RFID ve společnostech Sony a Toyota a u italského výrobce textilií Griva. Velmi zajímavá byla přednáška Rafala Leszczynskeho (Zebra Technologies), ve které se soustředil zejména na poučení se z výsledků nynějších projektů pro budoucí implementace a na faktory ovlivňující úspěšné použití techniky RFID a její integraci do informačních systémů.

Z výsledků ankety mezi delegáty semináře vyplynulo, že jedna třetina zúčastněných plánuje zavedení RFID do dvou až tří let a 20 % delegátů uvedlo, že již má s RFID zkušenosti z praxe. Jako nejčastější překážka pro použití RFID byla uváděna cena identifikátoru (tag), náklady na realizaci a absence analýzy návratnosti vložených investic oproti použití čárových kódů. Celkem se semináře zúčastnilo 45 delegátů, převážně výrobních a logistických manažerů z České republiky.

(tk)