Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Seminář o poplachových systémech v inteligentních budovách a o Internetu věcí

Odborný seminář s názvem Integrace poplachových systémů v rámci inteligentních budov – pravidla, rámce a možnosti pořádá bezpečnostní portál ORSEC ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci a metrologii (ÚNMZ), Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (FAI UTB) a Českým vysokým učením technickým (FEL ČVUT v Praze). Partnery semináře jsou společnosti TM Project, Siemens, s. r. o. (divize SBT), a METEL s. r. o. Akce se uskuteční 10. října 2012 od 9.30 h v Praze, v konferenčním sále List v budově ÚNMZ (Biskupský dvůr 5, Praha 1). Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzhledem ke kapacitě sálu je účast možná pouze na základě předchozí registrace na internetové adrese www.orsec.cz. Seminář je určen především pro projektanty elektrotechnických zařízení, revizní a servisní techniky, technické ředitele montážních firem, realizátory i provozovatele poplachových (bezpečnostních) systémů. Do cílové skupiny dále patří bezpečnostní manažeři, zástupci bezpečnostních složek státu, měst a obcí, specialisté bankovních domů, business center, facility managementu, zástupci objektů s vyšším bezpečnostním rizikem, autorizované osoby (AO) v oboru technologických zařízení staveb a techniky prostředí staveb.

Na která témata je seminář zaměřen, napovídají názvy chystaných přednášek: technické způsoby integrace poplachových systémů, internet věcí – deštník nad inteligentními subsystémy, teorie & praxe inteligentních budov, integrované poplachové systémy z pohledu technických norem, bezpečnostní systémy z pohledu systémového integrátora, příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy.          

(ev)