Seminář o optimalizaci provozu uhelných elektráren

Společnost Invesys Operations Management uspořádala koncem května v Praze seminář o optimalizaci provozu elektráren na tuhá paliva (Fossil Power Plant Optimization Seminar). Hlavní přednášky se ujal Dr. Aleksandar Kovacevic, který působí na Oxford Institute for Energy Studies. Hovořil o současných příležitostech při výrobě elektřiny z fosilních paliv ve východní Evropě. Zamýšlel se nad fosilními palivy – uhlím, plynem a biomasou, a porovnával je z různých hledisek. Uhlí vychází jako výhodné palivo zejména z hlediska pružnosti a spolehlivosti. Jestliže má země vlastní naleziště, může ho používat celoročně a není závislá na dovozu. Geoff Lewis ze společnosti Invensys seznámil účastníky se zkušenostmi s optimalizací tepelného výkonu kotlů na uhlí v praxi. Invensys používá metodu prediktivní regulace MPC (Multivariable Model-Predictive Control), která umožňuje zvyšovat výkony existujících uhelných elektráren. Stejný odborník přednášel o optimalizaci pokročilého řízení hořáku a spalovacího procesu. V dalším příspěvku byly představeny školicí simulátory pro operátory elektráren a adaptivní modelování. Simulátory se od sebe liší tím, jak věrně odpovídají skutečnosti. Na semináři vystoupil také doc. Michal Kvasnica ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě s přednáškou o strategiích prediktivního řízení, které vedou k lepšímu výkonu kotlů. Vedle prediktivní regulace MPC objasnil princip hybridní prediktivní regulace, která do řízení začleňuje logické vztahy, a vysvětlil také explicitní prediktivní regulaci, umožňující nahradit PID regulátory. Poznatky a zkušenosti z praxe obsahovaly přednášky o sledování stavu různých zařízení uhelných elektráren, identifikaci příčin snižování jejich výkonu a odstraňování různých nedostatků.      

(ev)