Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Seminář o měření a kalibraci elektrických veličin

Není na světě ani nikde v historii jiná oblast, která by se rozvíjela tak rychle jako elektronika. Již 40 let platí empirický Moorův zákon, který zní: „Počet tranzistorů, které mohou být umístěny na integrovaný obvod, se při zachování stejné ceny zhruba každých osmnáct až 24 měsíců zdvojnásobí.“ To také znamená, že integrované obvody jsou nyní několiktisíckrát výkonnější, než byly dříve. Kalibrační laboratoř se může setkat se starými i velmi moderními přístroji, a tedy se širokým spektrem vlastností měřidel včetně vlastností zcela nových, umožněných moderní elektronikou. Podnikoví metrologové i další pracovníci v oboru měření proto musí stále sledovat, co se změnilo a kam směřuje vývoj.

 
Zájmová organizace České kalibrační sdružení (ČKS, www.cks-brno.cz) proto na jejich podporu pořádá již pojedenácté seminář z oblasti měření elektrických veličin, tentokrát ve spolupráci s ČMI a s následujícím odborným přednáškovým programem:
  • Zahájení druhé řady seminářů za ČMI; Praktické obecné informace z metrologie (RNDr. P. Klenovský, ČMI),
  • Elektrická síť, její parametry a měření (doc. Ing. L. Pospíchal, CSc., MEgA, a. s.),
  • Měření elektrické energie (RNDr. K. Šefčík, ČMI),
  • Problematika měření v oblasti revize elektrických předmětů a sítí (Ing. I. Lipovský, Illko Blansko),
  • Kalibrátory měřidel elektrických sítí (Ing. P. Kessner, Meatest Brno),
  • Vybrané otázky praxe – přehled zajímavostí a aktuálních otázek (doc. Ing. J. Horský, CSc., ČKS),
  • Metrologie elektrických signálů a její zajištění v ČMI OI Brno (Ing. J. Horská, Ph.D., ČMI),
  • Návaznost elektrických veličin a její zajištění v ČR (Ing. J. Streit, ČMI).
Seminář se uskuteční v ČMI Brno dne 29. září 2015. Účastníkům bude vystaveno potvrzení o účasti. V rámci akce jsou nabízeny možnosti vzájemných odborných konzultací, zhlédnutí ukázek kalibrací a měření, exkurze do akreditované kalibrační laboratoře ČMI OI Brno a také možnost absolvovat oficiální přezkoušení odborné způsobilosti k získání osvědčení způsobilosti od ČMI (30. září 2015).

(jh)