Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Seminář Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 2017

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci uspořádala 19. září odborný seminář s názvem Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 2017. Již tradiční akce měla velmi zajímavý program, který byl složen jak z příspěvků akademických a vysokoškolských pracovišť, tak prezentací odborníků z praxe. Těžiště bylo v oblasti průmyslového zpracování obrazu. Tématy přednášek byly „klasické“ úlohy, jako např. bin picking (FS TU v Liberci) a další úlohy řešené při integraci strojového vidění s roboty (např. Sick), i aktuálně rychle se rozvíjející obor využití 3D kamer (Elcom, ATESystem). Dalším moderním metodám získávání a zpracování obrazu v průmyslu se věnovali přednášející z domácí FM TU v Liberci a z firem National Instruments, Matrix Vision nebo Applic. Do oboru strojového vidění patří i zpracování obrazů získaných výpočtovou tomografií (Prima Bilavčík). Tato metoda známá z medicíny se využívá i v průmyslu, např. pro zjišťování vad v odlitcích. Metoda má dvě základní výhody: je nedestruktivní a dokáže najít vady kdekoliv v objemu výrobku, nikoliv jen v jednom řezu.

Zajímavým příkladem využití snímání obrazu bylo měření barevného odstínu světlovodičů automobilových světlometů (FCC průmyslové systémy). Zabarvení plastového světlovodu je ovlivňováno přesným dodržením technologických postupů. Změna odstínu působí rušivě zvláště u předních světlometů automobilu, protože lidské oko je schopné rozlišit u světel, která jsou blízko sebe, i malé rozdíly odstínu.

Seminář se ale nevěnoval jen využití strojového vidění v průmyslu. Zaujala mě např. témata detekce osob ve snímané scéně (Merz) nebo zpracování obrazových dat u nových medicínských technik snímání lidského těla, jako jsou videokymografie, ultrasonografie nebo koloskopie s počítačovým vyhledáváním abnormalit (UTIA AV ČR).

Seminář byl doplněn také malou výstavkou v předsálí.      

(Bk)