Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Seminář Českého kalibračního sdružení na téma elektrické veličiny

České kalibrační sdružení (ČKS) pořádá letošní seminář na téma měření elektrických veličin dne 30. září 2014, a to tradičně v informačním centru školicího střediska JE Dukovany. Jde již o desáté setkání pořádané ČKS pro všechny zájemce o měření a metrologii elektrických veličin, tentokrát se zaměřením nejen na multimetry a jejich vlastnosti, včetně problematiky závad a oprav, kalibrací a nejistot, ale také na další, méně často kalibrované elektrické veličiny a zvláštnosti při kalibraci vlastností signálů, vedlejších vlastností prvků a speciální kalibrace (fáze, amplitudová a frekvenční modulace, činitel jakosti a činitel ztrát u součástek, problematika nelineárního zkreslení, měřiče pH, konduktometry, mosty pro odporovou termometrii, vlastnosti odporové dekády i při střídavém proudu atd.).

 
Novinkou letos budou obory dosud na akcích metrologů neprezentované jako elektrostatika, elektrostatický výboj, elektrostatická odolnost a její význam, elektrostatické pracoviště a kalibrační laboratoř a elektromagnetická slučitelnost (EMC) a její význam v obecné praxi i v metrologii. Předvedeny budou ukázky kalibrací a měření v oboru EMC. Účastníci budou moci navštívit informační centrum JE Dukovany a akreditovanou kalibrační laboratoř ČEZ, a. s., při JE Dukovany i konzultovat své problémy s přítomnými zástupci výrobců a akreditovaných kalibračních a zkušebních laboratoří. Přednášejícími na semináři budou přední odborníci s dlouholetou praxí a zkušenostmi v oblasti kalibrace, zkoušení a revizí, zaměstnanci ČMI, členové ČKS a zástupci předních výrobců, zkušeben i kalibračních laboratoří. K akci budou vydána skripta k dané problematice v rozsahu asi 200 stran. Další informace lze nalézt na www.cks-brno.cz.
(jh)