Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Seminář B&R o novinkách pro integraci výroby

Společnost B&R uspořádala 12. září 2023 v centru Intemac Solutions v Kuřimi seminář s názvem Technologie pro adaptivní stroje a výrobu, určený pro výrobce a vývojáře strojů, pracovníky a technology výrobních podniků i pro management strojírenských a výrobních firem.

Technika společnosti B&R umožňuje rea­lizovat adaptivní výrobu prostřednictvím transportních dopravníkových a planárních systémů integrovaných s robotikou, strojovým viděním a digitálními dvojčaty.

Na semináři zástupci firmy ukázali pokroky v integraci delta robotů Codian do řídicích systémů, představili nabídku dvou-, tří-, čtyř- a pětiosých delta robotů a příklady jejich typického použití, zejména v úlohách pick and place.

Roboty v úlohách pick and place otevírají inženýrům nové možnosti při navrhování výrobních procesů. Zejména stroje určené k výrobě malých výrobních sérií a vysoce variabilních výrobků těží z automatizované manipulace, která je přesně synchronizována s výrobními operacemi.

Další přednáška představila novinky v transportních systémech typu Trak. Společnost B&R ukázala nové komponenty pro své mechatronické transportní systémy, které umožňují dynamickou, individuální a přesnou manipulaci s produkty. Vylepšení systémů AcoposTrak, SuperTrak a Acopos 6D napomáhají konstruktérům a výrobcům strojů nacházet nové tržní příležitosti.

Nové jezdce jsou optimalizovány pro plynulý provoz s malým opotřebením a lze je provozovat společně se stávajícími jezdci. Mají také větší přesnost, potřebnou např. pro použití v oblastech, jako je třeba montáž baterií do elektromobilů či zdravotnických přístrojů.

Díky novému segmentu zakřivenému pod úhlem 90° má magnetický dopravník SuperTrak více možností uspořádání při menších rozměrech. V porovnání s běžnými dopravníkovými systémy to přináší ještě větší volnost při navrhování dráhy. Nový oblý prvek dovoluje konstruktérům strojů umístit více zpracovatelských stanic uvnitř dráhy.

Nová generace aseptických a hygienických jezdců pro Acopos 6D umožňuje hospodárnou výrobu malých sérií v širokém spektru průmyslových odvětví. Kromě toho, že se tyto levitující magnety Acopos 6D s velkou přesností a malou hlučností vznášejí nad povrchem, splňují nyní také hygienické požadavky a snadno se čistí. Zákazníci, kteří vyžadují pro své stroje aseptické prostředí, se mohou rozhodnout pro tuto variantu.

Specialisté B&R rovněž měli pro účastníky semináře praktickou ukázku využití umělé inteligence, konkrétně algoritmů hlubokého učení v oblasti strojového vidění. Představili rozdíly mezi chytrou kamerou a snímačem obrazu. Aplikace běžela přímo v řídicím systému výrobní linky s možnostmi využití pro třídění, měření, orientaci, kalibraci, inspekci, čtení kódů a podobné úlohy.

Součástí semináře byla komentovaná prohlídka robotické výrobní buňky testované v Intemac Solutions pro výrobce obráběcích strojů Tajmac-ZPS.

Radim Adam