Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Sedmá konference EMVA v Dublinu se silnou mezinárodní účastí

Sedmá odborná konference evropského sdružení pro strojové vidění EMVA (European Machine Vision Association), která se konala 15. a 16. května v Dublinu (Irsko), přilákala více než 120 účastníků z 22 zemí. Konference měla výrazně mezinárodní charakter: kromě evropských zemí přijeli účastníci také z Brazílie, Číny, Indie, Izraele, Kanady, Ruska a USA.
 
Bohatý doprovodný program návštěvníci využili především k navazování kontaktů a intenzivním diskusím o současné ekonomické situaci.
 
Odborný program konference byl zaměřen na technické a obchodně-technické trendy, vývoj trhu systémů strojového vidění a také na nabídku v oblasti strojového vidění v hostitelské zemi, v Irsku. Zvláštní důraz byl věnován Brazílii, Rusku, Indii a Číně. Účastníci se dozvěděli o jejich technické vyspělosti v oblasti využití systémů strojového vidění, o potenciálu jejich ekonomického rozvoje a seznámili se s dosud nepublikovanými statistickými přehledy o vývoji trhu v uvedeném oboru v těchto zemích.
 
Současně se konalo generální shromáždění EMVA, na němž byl zvolen výkonný výbor sdružení. V příštím tříletém funkčním období budou jeho členy Mats Gökstorp (Sick, Švédsko), Gabriele Jansenová (výkonná ředitelka firmy Jansen, Německo), Cor Maas (LMI Technologies, Nizozemsko), Ignazio Piacentini (ImagingLab, Itálie) a Toni Ventura-Traveset (Datapixel, Španělsko).
 
Konference EMVA 2010 se uskuteční v Istanbulu (Turecko). Bližší informace zájemci najdou na www.emva.org.

(ed)