Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Se simulací od námořní logistiky k výrobním systémům

číslo 2/2003

Se simulací od námořní logistiky k výrobním systémům

Když se v roce 1996 konalo v italském Janově osmé Evropské simulační sympozium (European Simulation Symposium) s podtitulem Simulation in Industry, zaujali jeho organizátoři z janovské univerzity tak, že jim Mezinárodní společnost pro počítačovou simulaci (Society for Computer Simulation International) svěřila organizování speciálních workshopů na téma simulace námořních a přístavních systémů – na sympoziu totiž perfektně zorganizovali sekci s touto tematikou a přispěli do ní i hodnotnými příspěvky. A tak v dalších letech organizovali pracovníci ústavu pro výrobní inženýrství janovské univerzity spolu se svými kolegy z evropského simulačního klubu s názvem Liophant (který má centrum na téže univerzitě) vždy začátkem podzimu konference zvané nejprve Harbour and Maritime Simulation (HMS, doslova Přístavní a námořní simulace). Mezinárodní věhlas konferencí byl od samého začátku značný, a tak byly střídavě pořádány v Itálii (v okolí Janova) i jinde (jednou v Lotyšsku a jednou ve Francii). Náplň konferencí se postupně rozšiřovala a s ní i jejich původní název, z něhož nakonec vzniklo Harbour, Maritime and Multimodal Logistics Modelling and Simulation, tedy Simulace a modelování přístavní, námořní a multimodální logistiky, i když zkratka HMS podle původního názvu zůstala.

Avšak ani to nestačilo: tematiku námořní dopravy rozšířila témata z oblasti simulace výrobních systémů. Kdo tyto konference alespoň občas sledoval, poznal, že to nebyla náhoda nebo nepochopitelná podobnost, nýbrž že systémy z oblasti námořních přístavů obsahují mnoho složek (např. provozní logistiku a řízení skladů) analogických s těmi, které existují ve výrobních systémech. Proto mnohé stimuly a stavební kameny – jak z tvorby simulačních modelů, tak z manipulace s nimi (cíleného experimentování, animace, optimalizace) – přešly z námořní logistiky do výrobních systémů a usnadnily těm, kdo se oblasti simulace výrobních systémů věnují, práci. A tak z konference HMS vznikly v roce 2002 konference dvě, a to původní HMS 2002 a nová MAS 2002 (Modelling and Applied Simulation).

Obě konference se konaly společně v přímořském letovisku Bergeggi, ležícím mezi Janovem a San Remem. Zaznělo na nich 23 referátů, rozdělených do šesti sekcí s názvy Námořní aplikace, Dopravní aplikace, Simulace kontejnerů (v rámci HMS), Výroba a logistika, Virtuální realita a syntetické prostředí a Logistické projekty (v rámci MAS). Příspěvky vznikly ve Španělsku, Portugalsku, Brazílii, USA, Lotyšsku, Litvě, Německu, Francii, České republice a ovšem také v Itálii. Kromě sekcí byla organizována více méně neformální diskusní setkání.

V roce 2003 budou obě konference pořádány odděleně tak, aby se zájemci mohli zúčastnit obou. MAS bude ve dnech 2. až 4. října tam, kde byla poslední konference, tj. v Bergeggi, a HMS se bude konat ve dnech 18. až 20. září v hlavním městě Lotyšska Rize. Čerstvé informace v průběhu příprav a organizování obou konferencí lze získat na internetových stránkách http://www.liophant.org/mas2003, popř. http://st.itim.unige.it/hms2003

Evžen Kindler

Inzerce zpět