Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Sdružení VDE|DKE hostilo mezinárodní odborníky na smart city

Vývoj megapolí postupuje rychle kupředu a slibuje firmám dodávajícím technologie pro infrastrukturu vysoké zisky. Rozvoj ale brzdí nedostatek mezinárodních standardů. Z iniciativy VDE|DKE se ve dnech 30. ledna až 2. února konalo v Dortmundu setkání odborníků činných v této oblasti. Ať jde o znečištění ovzduší, demografické změny, požadavky na bezpečný prostor k žití, nebo zajištění energie, z ukázkových příkladů z Evropy, USA, Číny, Japonska a Indie je zřejmé, že to jsou velmi složitá témata a požadavky se liší region od regionu. Na rozdíl od Saúdské Arábie, kde se plánuje výstavba megapole Neom za 500 miliard dolarů, v Evropě nová chytrá města nevznikají na zelené louce. Řeší se zde tedy otázka, jak modernizovat a dále rozvíjet již vybudovanou veřejnou infrastrukturu.

Experti mezinárodní standardizační komise IEC berou zřetel zvláště na interoperabilitu, a to pokud jde o energetické sítě, dopravu, zdravotnictví nebo chytré domácnosti. Velkou roli hraje zabezpečení dat. Proto je třeba začít od návrhu standardizované referenční architektury, v níž lze snadno popsat požadavky na interoperabilitu mezi systémy a na zabezpečení komunikace. Na nutnosti vytvářet jednotné mezinárodní standardy se shodli zástupci všech zúčastněných zemí, a tudíž už nyní plánují další společné schůzky. Ještě tento rok se uskuteční v USA, v Jižní Koreji a Indii.

Německá VDE se tvorby nových mezinárodních standardů pro chytrá města aktivně účastní. Více informací zájemci najdou na www.dke.de/de/themen/smart-cities.

[Tisková zpráva VDE – Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V., únor 2018.]

(Bk)