Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Sdružení SGET pro standardizaci v oblasti vestavné techniky zahájilo činnost

Sdružení SGET, Standardization Group for Embedded Technologies, jehož vznik byl oznámen v únoru t. r. na veletrhu Embedded World v Norimberku, zahájilo úvodním zasedáním svou činnost. Cílem sdružení je urychlit vznik nových standardů v oblasti vestavné techniky, jak hardwaru, tak softwaru. Na zahajovací schůzce se pod tento cíl podepsalo 23 firem, mezi nimi např. Advantech, Congatec, Data Modul, Kontron, MSC a Seco. Mezi zakládajícími členy je hodně výrobců počítačových desek. Protože pro kompatibilitu a zaměnitelnost desek je důležitý software, bude standardizace softwaru tím, čemu se bude sdružení věnovat hned od počátku v rámci první ustavené pracovní skupiny. Nicméně dohodnou-li se minimálně tři členové sdružení na tom, že je třeba zabývat se některou jinou otázkou v oboru vestavné techniky, mohou založit novou pracovní skupinu a sdružení SGET ji podpoří svou infrastrukturou.

Zakládající listina a pravidla fungování sdružení jsou dostupné na webové stránce sdružení SGET – www.sget.org. Postupně přibydou dokumenty pracovních skupin, blogy, zpravodaj a sociální síť.

Sdružení je otevřeno i dalším členům, a nemusí to být jen výrobci vestavné techniky: vítáni budou také výzkumné a vzdělávací instituce, integrátoři systémů, výrobci zařízení s vestavnými systémy (OEM) a uživatelé z oblasti průmyslu.

            (Bk)