Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Sdružení OPC Foundation má nového prezidenta

Novým prezidentem a výkonným ředitelem sdružení OPC Foundation se stal Stefan Hoppe. Thomas Burke, bývalý prezident OPC Foundation, navrhl Stefana Hoppeho jako svého nástupce před valnou hromadou sdružení, na němž oznámil svou rezignaci, a tatáž valná hromada jeho návrh potvrdila hlasováním. Thomas Burke zůstává členem představenstva a bude pokračovat v aktivitách směřujících k dalšímu rozšiřování standardu OPC UA v různých oblastech průmyslu. Stefan Hoppe převezme provozní agendu a odpovědnost za další vývoj sdružení.

Stefan Hoppe je dlouholetým členem OPC Foundation. Jako elektroinženýr nastoupil v roce 1995 k firmě Beckhoff, kde se podílel na vývoji klasických serverů OPC a v roce 2006 na vývoji prvního serveru OPC UA pro vestavnou procesorovou jednotku na světě. V roce 2008 inicioval vznik společné pracovní skupiny OPC Foundation a PLCopen. Vytvořená doplňková specifikace (compa­nion specification) byla akceptována mnoha mezinárodně uznávanými výrobci automatizační techniky v oborech procesní i strojní výroby. V roce 2010 byl Stefan Hoppe zvolen prezidentem OPC Foundation Europe, od roku 2014 je členem představenstva sdružení OPC Foundation a stal se jeho viceprezidentem. Aktivně prosazuje zejména přijetí OPC UA v různých průmyslových oborech. Také díky jeho úsilí se OPC UA stává klíčovým standardem pro koncepce průmyslového internetu věcí a průmyslu 4.0.

Stefan Hoppe po svém zvolení prohlásil: „Je pro mě skutečně ctí, že mi byla svěřena odpovědnost a vynikající příležitost vést tuto globální organizaci k plnému využití jejího potenciálu. Kořeny sdružení OPC Founda­tion vyrůstají z průmyslové automatizace, jež je pro ně stále živnou půdou, ale já jsem přesvědčen, že je naší povinností výrazně rozšířit naše horizonty v různých směrech, jak uvnitř průmyslové automatizace, tak jinde. Otevřený, bezpečný a na dodavateli nezávislý standard OPC UA je zcela univerzální a využitelný pro aplikace IoT v různých oborech, stejně jako se Ethernet všeobecně používá k propojení počítačů navzájem a jejich připojení k internetu. Mým cílem je upevnit pozici sdružení OPC Foundation a posílit jeho růst, aby bylo schopné působit v tomto měřítku.“

Thomas Burke své rozhodnutí zdůvodnil takto: „Po úžasných 23 letech jsem se rozhodl, že je čas přenechat starost o každodenní chod sdružení nové generaci. Věřím, že Stefan Hoppe je pro tuto práci správnou osobou. Vede mě k tomu jeho aktivní zapojení a nadšení, o němž jsem se při mnoha příležitostech přesvědčil. Těším se, co udělá pro rozvoj OPC Foundation a rozšíření OPC UA.“

Stefan Hoppe dodal: „Jménam OPC Foundation upřímně děkuji Thomasi Burkemu za jeho vize, vedení a neúnavnou mnohaletou práci na propagaci OPC. Bylo úžasné s ním osm let spolupracovat a oceňuji jeho rozhodnutí, že chce dále zůstat aktivní v další popularizaci OPC UA a přispívat k činnosti OPC Foundation jako člen představenstva cennými připomínkami a strategickými doporučeními.“

[Tisková zpráva OPC Foundation, prosinec 2018.]

(Bk)

Obr. 1. Stefan Hoppe, nový prezident a výkonný ředitel OPC Foundation