Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Sdružení MESA založilo skupinu pro bezpečnou výrobu potravin

Jedním z nejdůležitějších požadavků sou­časnosti v oblasti potravinářského průmyslu je zajistit kvalitu výroby a shodu s regulatorními nařízeními souvisejícími s kvalitou a doklado­vatelností potravinářské výroby. Pro zlepšení všeobecné informovanosti a sdílení zkušeností založilo sdružení MESA (www.mesa.org) no­vou pracovní skupinu s názvem Food Safety and Traceability. Skupinu vede Matthew Lit­tlefield, analytik agentury Aberdeen Group. Skupina plánuje pro letošní rok uspořádat ně­kolik setkání, diskutovat o tématu a vytvořit vztahy s ostatními zainteresovanými strana­mi. Dále bude koordinovat publikační činnost MESA v dané oblasti a podílet se na ní au­torsky i recenzními posudky. V pracovní sku­pině mají být zastoupeni odborníci z oblastí zemědělství, výroby a zpracování potravin, jejich balení, dopravy, distribuce i prodeje, včetně dodavatelů výrobních informačních systémů a techniky určených pro uvedené oblasti. V současné době projevily zájem o spolupráci společnosti Sonoco, Unilever, Coca-Cola, GS1, IFT, Rockwell Automation a Brock Solutions. Další zájemci o spolu­práci jsou vítáni. Dotazy směřujte přímo na vedoucího skupiny Matthewa Littlefielda, matthew.littlefield@aberdeen.com.

(Bk)