Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Schunk pomáhá

Doménou firmy Schunk jsou konstrukční a výrobní činnosti. Přichází s četnými projekty a nápady, jak zjednodušit, zefektivnit a zrychlit výrobu u svých zákazníků. To je posláním a hnacím motorem této firmy. Přesahem zmíněných technických projektů je zapojení společnosti Schunk do různých sociálních programů. K tomu firmu vede ohled k lidem postiženým různými zdravotními komplikacemi, omezeními nebo těm, které potkal nelehký osud.

Mateřská firma v Německu se např. zapojuje do podpory rodin s těžce nemocnými dětmi a stará se o zavádění autonomního robotu Friend jako pomocníka v rodinách. V rámci svého firemního projektu posílá Schunk všechny své učně na čtrnáct dní do sociálních a podpůrných zařízení, aby tam pomáhali s péčí o fyzicky nebo duševně nemocné. Od roku 2011 podporuje formou externí výuky školu Kaywald pro fyzicky a duševně postižené osoby. Pomáhá také se začleňováním studentů této školy do každodenních činností a do různých projektů.

Ani česká pobočka Schunk Intec, s. r. o., sídlící v Brně, nezůstává pozadu. Po třinácti letech působení na českém trhu se rozhodla podpořit některé organizace, které pomáhají našim spoluobčanům. Aby měla pomoc smysl, pečlivě vybírala mezi různými organizacemi, spolky a nadacemi. Nakonec se rozhodla podporovat tři organizace. První z nich je nadace Dobrý anděl, která pomáhá rodinám s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké situace. Další je nadační fond Kapka naděje, který přispívá k záchraně dětských pacientů s poruchou krvetvorby, nádorovými onemocněními a těch, jejichž léčba vyžaduje transplantaci kostní dřeně. A do třetice jde o Nadaci Charty 77, jejíž nejznámější aktivitou je Konto Bariéry. Jeho cílem je zlepšení života handicapovaných spoluobčanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti.

Brněnská firma Schunk Intec zahájila dlouhodobou spolupráci s uvedenou trojicí organizací a bude ji podle svých možností prohlubovat.                                 

(Schunk)